Powszechna Nauka Gry w Szachy

Program realizowany jest od roku szkolnego 2013/2014 we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta Radomia. Biorą w nim udział uczniowie klas 1 – 3. W celu wprowadzenia programu Gmina Miasta Radomia wydała pozycję książkową pn. „Siła w precyzji – szachowych decyzji”, którą otrzymały wszystkie zainteresowane szkoły. Zostało przeprowadzone szkolenie nauczycieli nauczania początkowego oraz wychowawców świetlic na temat elementarnych zasad gry w szachy. Każda ze szkół dokonała niezbędnego zakupu szachów i szachownic. Zajęcia szachowe odbywają się w ramach godzin szkolnych. Sprawdzeniem pozyskanych umiejętności są turnieje szachowe rangi Mistrzostw Radomia w różnych kategoriach wiekowych.