Zabytki Radomia - szlak turystyczny

 

                                                                                                                                                       dla rozwoju Mazowsza

 

"Zabytki Radomia - szlak turystyczny"

 

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: VI ykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

DZIAŁANIE: 6.2 Turystyka 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 639 172,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 455 318,28 zł

OKRES REALIZACJI: 2013-2014

 

Opis Projektu

Przedmiotem projektu jest utworzenie szlaku turystycznego o nazwie „Zabytki Radomia – szlak turystyczny” (dalej zwany „Projektem”), w celu popularyzacji miejsc historycznych znajdujących się na terenie miasta Radomia.

Realizacja przedsięwzięcia obejmie wykonanie następujących prac związanych z utworzeniem, oznakowaniem oraz promowaniem zamierzonego Projektu, tj.:

  1. utworzenie Muzeum Katedralnego w Radomiu,
  2. utworzenie siedziby głównej Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu na terenie średniowiecznej dzielnicy miasta Radomia,
  3. przygotowanie mapy kartograficznej trasy turystycznej objętej Projektem,
  4. przygotowanie oraz druk przewodników po trasie turystycznej objętej Projektem,
  5. przygotowanie wspólnej szaty graficznej dla poszczególnych elementów związanych z Projektem,
  6. przygotowanie jednolitego oznakowania obiektów zabytkowych objętych  Projektem w postaci tablic informacyjnych oraz ustawienie tych tablic w w/w miejscach,
  7. modernizacja portalu internetowego Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu, w tym o elementy Projektu,
  8. remont elewacji budynku kościoła katedralnego pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, będącego siedzibą Muzeum Katedralnego w Radomiu.

 

Projekt o nazwie „Zabytki Radomia – szlak turystyczny”, realizowany jest przez Diecezję Radomską, Parafię Katedralną pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny oraz Gminę Miasta Radomia.

Wartość Projektu to 639 172,00 zł, a kwota dofinansowania 455 318,28 zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

   

                                                                                          

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu