Miejskie instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr"
ul. Parkowa 1, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 364 29 68
fax: (+48) 48 364 29 68
e-mail: amfiteatr.radom@wp.pl
www: http://www.amfiteatr.radom.pl
Instytucje podległe:

Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" znajduje się w miejscu, do którego, jak mówią artyści z całej Polski, "...Nie sposób nie trafić ".

Otoczony parkiem w dzielnicy Obozisko przy ulicy Parkowej, stanowi niewątpliwą atrakcję dla wszystkich, którzy organizują imprezy kulturalne dla mieszkańców Radomia (i nie tylko). Park ma być niebawem rewitalizowany, co przyda otoczeniu uroku i zachęci radomian do spędzania czasu w Amfiteatrze i jego najbliższej okolicy na imprezach plenerowych, piknikach, warsztatach.

Walorem Amfiteatru jest też m.in. to, że mając aż trzy sceny, może prowadzić działalność kulturalną przez cały rok.

Na scenie głównej (szer.26 m, głęb. 15 m), której widownia liczy 7 tysięcy miejsc, odbywają się imprezy masowe, występują na niej artyści z Polski i zagranicy.

W "Kawiarni Artystycznej” (liczącej ok. 100 miejsc) przy ul. Parkowej 1 oraz na "Scenie Obozisko" (ok. 150 miejsc) przy ul. Śniadeckich 2 odbywają się kameralne koncerty muzyczne z nurtów: jazz, rock, blues, reagge, operetka, muzyka poważna, poezja śpiewana, a także spotkania okolicznościowe.

Na „Scenie Obozisko” cyklicznie organizowane są warsztaty oberkowe, teatralne, rysunkowe i nie tylko. MOK Amfiteatr ma też pod swoimi skrzydłami m.in. Big Band „Mundanę”, zespół rockowy „Renesans” czy Kapelę Podwórkową „Halniacy”, którzy na „Scenie Obozisko” podczas prób doskonalą swój warsztat.

Przy ul. Śniadeckich 2 działa też świetlica środowiskowa, koło seniora i Klub Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest m.in. zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia. Klub prowadzony jest przez MOK „Amfiteatr” oraz MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

W styczniu 2017 roku w głównej siedzibie Amfiteatru zainaugurowano koncertem nową, kameralną scenę – „Pod 13”. To dawna garderoba gwiazd, obecnie miejsce klimatyczne, w którym odbywają się koncerty, warsztaty, wykłady. Chcemy, by nasi goście wspólnie z nami tworzyli tę przestrzeń, zachęcamy zatem do przynoszenia książek, płyt gramofonowych etc.

Tylko w ciągu roku odbywa się w Amfiteatrze kilkadziesiąt imprez, w tym masowe, jak również wiele działań kulturalnych, dających możliwość aktywnego uczestnictwa i tworzenia kultury w naszym mieście.

"Amfiteatr" włącza się do imprez organizowanych przez miasto, szkoły, parafie, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, którym pomaga w przygotowaniach, zapewnia stronę techniczną oraz artystyczną. Realizując działania kulturalne dla różnych grup społecznych integrujące we wspólnej zabawie, organizujemy znane i lubiane imprezy cykliczne, takie jak: festyny rodzinne, koncerty charytatywne, turnieje tańca nowoczesnego, pikniki ludowe festyny integrujace społeczność lokalną, czy promujące rodzime zespoły rozrywkowe.

Dzięki ścisłej współpracy z ZHP zostaliśmy uhonorowani Złota Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Polskiego. W oparciu o wieloletnią współpracę z Towarzystwem Kultury Teatralnej, jesteśmy współorganizatorem eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, co został zauważone również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2001 r MOK "Amfiteatr" w konkursie "Bliżej Teatru" otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego.

Zapowiedzi imprez, relacje i galerie zdjęć na stronie amfiteatr.radom.pl i na Facebooku www.facebook.com/amfiteatr.radom/

Ulgi dla posiadaczy Karty Rodzina Plus:

  • koncerty organizowane w obiekcie MOK "Amfiteatr": bilety płatne 50% dla każdego członka rodziny (przez cały rok),
  • zajęcia proponowane dla dzieci i dorosłych w MOK "Amfiteatr" Kuźnia Artystyczna przy ul. Daszyńskiego 5 (nauka gry na keyboardzie, nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, rękodzieło artystyczne, plastyka, gimnastyka korekcyjna, teatr, fotografia, szachy): opłata 50% za proponowane zajęcia dla dorosłych i dzieci (przez cały rok - do wyboru jedne zajęcia dla każdego członka rodziny)