Szkoły artystyczne

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
al. Grzecznarowskiego 13, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 362 91 78, 48 340 28 38
fax: (+48) 48 340 28 38
e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl
www: http://www.plastyk.radom.pl/
dyrektor: p.o. mgr Barbara Woźniak-Sołtyska

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Sześcioletnia szkoła artystyczna kończąca się maturą. Nadaje wykształcenie plastyczne oraz ogólne w zakresie gimnazjum i liceum.
Obok bloku zajęć ogólnokształcących szkoła prowadzi atrakcyjne zajęcia artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu. Organizuje też plenery, wycieczki, wystawy oraz kiermasze sztuki.
Po ukończeniu klasy trzeciej uczniowie wybierają jedną z czterech specjalności. Zwieńczeniem nauki jest praca dyplomowa realizowana w ostatniej klasie przed egzaminem maturalnym.

W Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych istnieją następujące specjalności:

  • Reklama wizualna
  • Techniki rzeźbiarskie
  • Tkanina artystyczna
  • Ceramika
  • Liceum Plastyczne

Czteroletnia Szkoła artystyczna, kończąca się maturą, nadaje specjalistyczne wykształcenie plastyczne oraz ogólne w zakresie liceum. Uczniowie rozpoczynający naukę mają możliwość wyboru następujących specjalności:

  • Reklama wizualna
  • Techniki rzeźbiarskie
  • Tkanina artystyczna
  • Ceramika

Uzupełnieniem wybranej specjalności są atrakcyjne zajęcia artystyczne: historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania. Młodzież korzysta z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej, ma dostęp do nowocześnie wyposażonych i stale modernizowanych pracowni szkolnych oraz centrum multimedialnego. W ostatniej klasie uczniowie wykonują pracę dyplomową w zakresie wybranej specjalności i zdają egzamin maturalny.

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Szkoła jest jedyną w Polsce publiczną szkołą plastyczną I stopnia. W szkole nie ma egzaminów, nauka trwa 3 lata w dziale dziecięcym i 3 lata w dziale młodzieżowym.
W cyklu kształcenia nie ma przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Szkoła jest bezpłatna.

Szkoła uczy rysunku i malarstwa, rzeźby i wykonywania ceramiki unikatowej, fotografii, posługiwania się komputerem, rozróżniania stylów w sztuce, rozpoznawania dzieł sławnych twórców.

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie klas starszych szkół podstawowych (dział dziecięcy), gimnazjaliści (dział młodzieżowy) oraz uczniowie klas młodszych - do klasy 0.