Szkoły artystyczne

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
ul. 25 Czerwca 70, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 362 66 65
fax: (+48) 48 362 76 83
e-mail: sekretariat@muzycznaradom.pl
www: http://www.muzycznaradom.pl/
dyrektor: p.o. mgr Jerzy Ciecieląg

Szkoła Muzyczna I stopnia

Dzieci 6-letnie mogą ubiegać się o przyjęcie do:

  • Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, realizującej program szkoły podstawowej i szkoły muzycznej,
  • Szkoły Muzycznej I stopnia (dział dziecięcy), realizującej program przedmiotów muzycznych.

Dzieci starsze (poniżej 10 roku życia) mogą zostać przyjęte tylko do Szkoły Muzycznej I stopnia (dział dziecięcy).

Osoby zainteresowane mogą wybrać naukę gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, perkusji oraz warunkowo - na akordeonie i instrumentach dętych.

Dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia (dział młodzieżowy), realizującej maksymalnie 4-letni program nauczania przedmiotów muzycznych (nauka gry na instrumentach dętych, perkusji, akordeonie, wiolonczeli, kontrabasie).

Szkoła Muzyczna II stopnia

Dzieci i młodzież powyżej 13 roku życia mogą ubiegać się o przyjęcie do:

  • Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, realizującej program gimnazjum, liceum i średniej szkoły muzycznej,
  • Szkoły Muzycznej II stopnia, realizującej program średniej szkoły muzycznej tylko z zakresu przedmiotów muzycznych.

W szkole II stopnia uczniowie mogą uczyć się gry na fortepianie, instrumentach strunowych (oprócz harfy), instrumentach dętych, akordeonie, organach, perkusji. Prowadzona jest także nauka śpiewu solowego (dla uczniów, którzy ukończyli 17-sty rok życia).