Zestawienie projektów po weryfikacji

Budżet obywatelski 2015

Do budżetu obywatelskiego wpłynęło mniej wniosków, niż w roku ubiegłym, ale za to były to wnioski lepiej przygotowane, dzięki czemu liczba wniosków nie nadających się do realizacji była znacznie mniejsza niż poprzednio  To świadczy, że wszyscy zdobywamy doświadczenie w kwestii budżetu obywatelskiego – mówi Prezydent Miasta Radomia.

Przyczyną niezakwalifikowania 51 wniosków do głosowania był brak możliwości realizacji danej propozycji ze względu na to, że albo gmina nie ma tytułu własności do dysponowania danym terenem albo rozmiar proponowanej inwestycji przekracza jeden rok budżetowy.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski w 2015 roku będzie wynosiła 4 200 000 zł, czyli na każdy obszar przypadnie 700 000 zł. To sporo więcej niż w tym roku, gdy całość budżetu obywatelskiego zamykała się kwotą 3 mln zł, a każdy obszar miał do dyspozycji 500 tysięcy.

Głosowanie trwać będzie od 19 maja do 10 września. Każdy z projektów można będzie ocenić przyznając mu punkty w skali od 0 do 5 - gdzie 5 należy rozumieć jako projekt bardzo potrzebny.

Od 19 maja do10 września będziemy głosować. Urny czekać na nas będą nie tylko w czterech stałych punktach (Biuro Rady Miejskiej , Biuro Obsługi Mieszkańca, Centrum Komunikacji Społecznej, Centrum Organizacji Pozarządowych), ale także podczas imprez i wydarzeń miejskich oraz w dodatkowo wyznaczonych miejscach.

 

 

Do dyspozycji mieszkańców będą również tzw. urny mobilne umożliwiające głosowanie podczas imprez i wydarzeń miejskich, otwartych dla wszystkich mieszkańców.

Przypomnijmy, że prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Radomia, który ukończył 16 rok życia. Oddanie głosu następuje przez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich od 16 do 18 roku życia po okazaniu innego dokumentu ze zdjęciem oraz złożeniu zgody opiekuna prawnego i podpisu na karcie osób głosujących lub

Można też głosować drogą elektroniczną, za pomocą internetowego systemu głosowania w budżecie obywatelskim (dostępny na stronie miasta www.radom.pl).

10 października poznamy listę wygranych projektów, wybranych przez mieszkańców do realizacji.