Informacje

Istnieje możliwość załatwiania spraw prowadzonych przez Wydział Edukacji z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Dokumenty elektroniczne winny spełniać wymagania określone w art. 63 &2 i &3a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256, ze zm.)

Dokumenty nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie będą rozpatrywane.