Sale sportowe

Sala sportowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
 ul. 25 Czerwca 70, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 66 65
Sala sportowa MOSiR
 ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 385 10 01, 48 385 10 02
Sala sportowa Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. K. Pułaskiego
 ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 361 79 66
Sala sportowa III Liceum Ogólnokształcącego im. płk Dionizego Czachowskiego
 ul. Traugutta 44, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 36 64
Sala sportowa V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta
 ul. Traugutta 55a, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 22 52
Sala sportowa Zespołu Szkół Ekonomicznych
 ul. Wernera 22, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 369 93 26
Sala sportowa XIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Polskich Noblistów
 ul. 25 Czerwca 79, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 18 95
Sala sportowa "AGA"
 ul. 1905-go Roku 21, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 82 99
Sala sportowa Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
 ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 18 32
Sala sportowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1
 ul. Ofiar Firleja 14, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 13 10