Animator Sportu

Program prowadzony jest w okresie roku szkolnego, a także w okresie wakacyjnym w radomskich szkołach. Skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Program polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych przez zatrudnionych Animatorów Sportu na udostępnionych miejskich obiektach sportowych od poniedziałku do piątku, także w okresie wakacyjnym. Dzieci i młodzież mogą po okiem animatora uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach z możliwością skorzystania ze sprzętu sportowego.

Zasięgiem obejmuje dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych a nawet ponadgimnazjalnych oraz klubów i stowarzyszeń sportowych.

Uczestnicy poza możliwością udziału w zorganizowanych zajęciach w różnej formie ruchowej, mogą podnosić swoje kwalifikacje w dyscyplinach sportowych mających zorganizowane grupy szkoleniowe. 

Koordynator:
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu

ul. Młynarska 17
26-600 Radom
tel. 48 385 14 38
www.szsradom.pl