Aktualności

Miliony dla Radomia
19 października 2018

Ponad 542 miliony złotych trafiły w tej kadencji do Radomia z różnych zewnętrznych źródeł. To pieniądze, które umożliwiły realizację 88 projektów o łącznej wartości 921 milionów złotych. - Te liczby jednoznacznie pokazują, że jesteśmy skutecznym samorządem jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Projekty realizowane przy udziale pozyskanych funduszy dotyczą różnych dziedzin, m.in. rozwoju infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, rewitalizacji zabytków czy edukacji. Jest wśród nich np. modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, którą prowadzą Wodociągi Miejskie, przebudowa alei Wojska Polskiego, budowa trasy N-S. - Dzięki pieniądzom pozyskanym z zewnątrz budujemy też Radomskie Centrum Sportu, rewitalizujemy Miasto Kazimierzowskie, w tym Kamienicę Deskurów i ratusz, inwestujemy w zrównoważony transport, służbę zdrowia i realizujemy cały szereg projektów edukacyjnych - wylicza prezydent. Podkreśla, że miasto szuka dofinansowań wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Są to m.in. fundusze unijne np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Miasto pozyskuje też środki krajowe będące w dyspozycji np. poszczególnych ministerstw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wiceprezydent Jerzy Zawodnik uważa, że duża skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy to efekt ciężkiej pracy. - W obecnej unijnej perspektywie jesteśmy tzw. regionem przejściowym. Do naszej dyspozycji jest o 1/3 środków mniej, niż w okresie 2007-2013. Trzeba też pamiętać o tym, że Radom, jako miasto na prawach powiatu nie może otrzymać pieniędzy na inwestycje drogowe. Mimo to doskonale sobie radzimy. Pozyskaliśmy na przykład 93 miliony z budżetu państwa na przebudowę alei Wojska Polskiego, 21 milionów na trasę N-S, 26 milionów na ulicę Młodzianowską czy 30 milionów na obwodnicę południową, które pozyskaliśmy przy wsparcia Marszałka Województwa Mazowieckiego jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej - ocenia wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Galeria
Ostatnio dodane
KoronawirusBezpieczne Miejsca PracyPomoc dla szpitalaZapisy na bezpłatne usługiRadomski Informator KulturalnyJakość powietrza Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Magazyn Samorządowy TV
Przegląd mediów
Co za dzień | 2020-08-06