Aktualności

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą zostanie rozbudowany
1 lutego 2019

O szereg nowych funkcji, m.in. usprawniających kontakt szkół z uczniami i ich rodzicami czy ułatwiających wprowadzanie nowych metod pracy z młodzieżą, wzbogaci się wkrótce radomski Zintegrowany System Zarządzania Oświatą. Miasto zawarło nową umowę na dostarczenie, rozbudowę oraz utrzymanie systemu. - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, który funkcjonuje w Radomiu od kilku lat, doskonale się sprawdza. Świadczą o tym statystyki. To sto tysięcy założonych kont, wiele milionów wejść i około 1,5 miliona informacji rocznie, jakimi wymieniają się nauczyciele i rodzice uczniów radomskich szkół. Postanowiliśmy zrobić kolejny krok i poszerzamy katalog usług o kolejne funkcje. M.in. zostanie uruchomiona specjalna aplikacja mobilna– mówi prezydent Radosław Witkowski.

Rozbudową i utrzymaniem systemu zajmie się konsorcjum firm Vulcan, Librus i Wolters Kluwer Polska. Nowe aplikacje i nowe funkcjonalności zostaną uruchomione wiosną. Największe zmiany będą dotyczyły funkcjonowania dziennika elektronicznego, który stanie się dodatkowo unikalnym w skali kraju mobilnym centrum kontaktu szkół z uczniami i rodzicami. - W nowej wersji systemu każdy rodzic i uczeń będzie mógł pobrać na swojego smartfona pracującego w systemie Android lub iOS specjalną aplikację mobilną, dzięki której wszystkie najważniejsze informacje będzie otrzymywał w czasie rzeczywistym. Automatycznie, bez konieczności każdorazowego logowania się, aplikacja wyświetli użytkownikowi powiadomienia o nowych zdarzeniach. Ma to ogromne znaczenie dla poprawy komunikacji, np. w zakresie informowania o zmianach w planach lekcji, zastępstwach, zadaniach domowych itp. oraz dla bezpieczeństwa, np. w zakresie szybkiego przekazania informacji o nieobecności dziecka w szkole - tłumaczy Mariusz Krawczyk, kierownik Biura ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE.

Rozbudowany system ma też pomóc w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji uczniów i znalezieniu najlepszej dla każdego z nich strategii uczenia się. Za pomocą zestawów nowoczesnych testów dla każdego dziecka zostanie przygotowany jego indywidualny profil, który wraz z bibliotekami metod i technik pracy zostanie udostępniony pracującym z nim nauczycielom oraz rodzicom.

Dodatkowo, obecne w szkołach dzienniki elektroniczne zostaną rozbudowane o nowe moduły, między innymi monitorujące realizację podstawy programowej i służące prowadzeniu dziennika pedagoga. Zostanie także rozbudowana aplikacja iPrzedszkole. Rodzicom i nauczycielom zostaną udostępnione materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć. Będzie też możliwość wykonywania interaktywnych ćwiczeń w przedszkolu a także w domu.

Rozbudowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą usprawni także korzystanie z biblioteki szkolnej oraz ułatwi prowadzenie analiz wyników egzaminów w poszczególnych szkołach i prowadzenie dokumentacji finansowej,

Korzystanie ze wszystkich funkcji, podobnie jak do tej pory będzie bezpłatne.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
32 projekty będą realizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury