Aktualności

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą zostanie rozbudowany
1 lutego 2019

O szereg nowych funkcji, m.in. usprawniających kontakt szkół z uczniami i ich rodzicami czy ułatwiających wprowadzanie nowych metod pracy z młodzieżą, wzbogaci się wkrótce radomski Zintegrowany System Zarządzania Oświatą. Miasto zawarło nową umowę na dostarczenie, rozbudowę oraz utrzymanie systemu. - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, który funkcjonuje w Radomiu od kilku lat, doskonale się sprawdza. Świadczą o tym statystyki. To sto tysięcy założonych kont, wiele milionów wejść i około 1,5 miliona informacji rocznie, jakimi wymieniają się nauczyciele i rodzice uczniów radomskich szkół. Postanowiliśmy zrobić kolejny krok i poszerzamy katalog usług o kolejne funkcje. M.in. zostanie uruchomiona specjalna aplikacja mobilna– mówi prezydent Radosław Witkowski.

Rozbudową i utrzymaniem systemu zajmie się konsorcjum firm Vulcan, Librus i Wolters Kluwer Polska. Nowe aplikacje i nowe funkcjonalności zostaną uruchomione wiosną. Największe zmiany będą dotyczyły funkcjonowania dziennika elektronicznego, który stanie się dodatkowo unikalnym w skali kraju mobilnym centrum kontaktu szkół z uczniami i rodzicami. - W nowej wersji systemu każdy rodzic i uczeń będzie mógł pobrać na swojego smartfona pracującego w systemie Android lub iOS specjalną aplikację mobilną, dzięki której wszystkie najważniejsze informacje będzie otrzymywał w czasie rzeczywistym. Automatycznie, bez konieczności każdorazowego logowania się, aplikacja wyświetli użytkownikowi powiadomienia o nowych zdarzeniach. Ma to ogromne znaczenie dla poprawy komunikacji, np. w zakresie informowania o zmianach w planach lekcji, zastępstwach, zadaniach domowych itp. oraz dla bezpieczeństwa, np. w zakresie szybkiego przekazania informacji o nieobecności dziecka w szkole - tłumaczy Mariusz Krawczyk, kierownik Biura ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE.

Rozbudowany system ma też pomóc w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji uczniów i znalezieniu najlepszej dla każdego z nich strategii uczenia się. Za pomocą zestawów nowoczesnych testów dla każdego dziecka zostanie przygotowany jego indywidualny profil, który wraz z bibliotekami metod i technik pracy zostanie udostępniony pracującym z nim nauczycielom oraz rodzicom.

Dodatkowo, obecne w szkołach dzienniki elektroniczne zostaną rozbudowane o nowe moduły, między innymi monitorujące realizację podstawy programowej i służące prowadzeniu dziennika pedagoga. Zostanie także rozbudowana aplikacja iPrzedszkole. Rodzicom i nauczycielom zostaną udostępnione materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć. Będzie też możliwość wykonywania interaktywnych ćwiczeń w przedszkolu a także w domu.

Rozbudowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą usprawni także korzystanie z biblioteki szkolnej oraz ułatwi prowadzenie analiz wyników egzaminów w poszczególnych szkołach i prowadzenie dokumentacji finansowej,

Korzystanie ze wszystkich funkcji, podobnie jak do tej pory będzie bezpłatne.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Już prawie 150 projektów zostało złożonych do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Wnioski będą przyjmowane do 21 kwietnia.
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury