Aktualności

Miasto zabiega o dofinansowanie inwestycji drogowych
12 kwietnia 2019

Trzy wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych skierowały władze miasta do Wojewody Mazowieckiego. Pierwszy z projektów dotyczy budowy układu komunikacyjnego na Wólce Klwateckiej. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 11,8 mln złotych. Drugi projekt zakłada rozbudowę ulic Piwnej i budowę ulicy Zgodnej wraz z budową miejsc postojowych, gdzie wartość kosztów kwalifikowanych sięga 5,5 mln złotych. Trzeci z projektów dotyczy przebudowy ulicy Małęczyńskiej za 2,5 miliona złotych. - To trzy ważne dla miasta projekty. Na Wólce Klwateckiej planujemy utworzenie strefy przemysłowej i to teren, który wymaga odpowiedniego przygotowania. Duże gospodarcze znaczenie ma także przebudowa ulicy Małęczyńskiej, która jest drogą dojazdową do wielu radomskich firm. Z kolei na przebudowę ulic Zgodnej i Piwnej od wielu lat czekają mieszkańcy tej części miasta. Chcemy poprawić komfort ich codziennego życia, a jednocześnie planujemy budowę miejsc postojowych, które będą mogły służyć obsłudze komunikacyjnej przyszłego Radomskiego Centrum Kultury czy bulwarów nad Mleczną - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z zasadami naboru wniosków, Radom jako miasto na prawach powiatu mógł złożyć trzy projekty. Te, które zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Funduszu, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym minimalny poziom dofinansowania zadania wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Już na początku lipca rozpocznie się 12. edycja Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”.
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury
Przegląd mediów
Radio Plus Radom | 2019-06-17
Radio Plus Radom | 2019-06-10