Aktualności

Unia dla Radomia
13 maja 2019

Unia dla Radomia - pod takim hasłem, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich na placu przy fontannach odbył się piknik podsumowujący piętnastolecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Radomianie mieli okazję zapoznać się z projektami dofinansowanymi z funduszy unijnych, dzięki którym unowocześniono oraz poprawiono jakość życia mieszkańców Radomia.

Przez cały czas trwania imprezy odbywały się gry i zabawy z nagrodami dla najmłodszych. Osoby chcące zobaczyć inwestycje zrealizowane przy udziale środków UE, które na co dzień są niedostępne dla osób z zewnątrz, mogły m.in. odwiedzić stację pogodową przy ul. Wapiennej, która powstała w ramach projektu LIFE pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”, a także stację uzdatniania wody przy ul. 25 Czerwca, której modernizacja była jednym z elementów projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom”.

Od 2007 roku Gmina Miasta Radomia podpisała 197 umów na łączną kwotę 1 mld 628 mln zł. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 969 mln zł. Unijne dotacje zostały przyznane na realizację ponad 50 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 1 mld zł. Wśród nich znalazły się: budowa obwodnicy południowej, rewitalizacja kamienicy Deskurów, projekt Life zakładający m.in. oczyszczenie zalewu na Borkach i renaturyzację koryta rzeki Mlecznej, a także projekt multimodalny obejmujący zakup elektrycznych autobusów, budowę ścieżek rowerowych i rozbudowę inteligentnych systemów transportowych.

Oprócz projektów inwestycyjnych w Radomiu zostało zrealizowanych ponad 140 tzw. „projektów miękkich”, w ramach których były i są organizowane m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Galeria
Ostatnio dodane