Aktualności

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej
14 maja 2019

28 lipca br. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. Z terenu gminy miasta Radomia wybierany będzie 1 przedstawiciel spośród członków samorządu rolniczego, tj. płatników podatku rolnego i płatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej musi wypełnić następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oraz listę co najmniej 50 członków samorządu,  popierających kandydaturę (z podpisami).

Czytelnie wypełnione dokumenty kandydat winien złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.07.2019r. w siedzibie Oddziału Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu przy ul. Mokrej 2 (tel. kont. 48 363 63 62) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 (III piętro, pok. 339).

Druki ww. dokumentów można pobrać ze strony internetowej Mazowieckiej Izby Rolniczej www.mir.pl lub uzyskać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  (III piętro, pok. 339).

Ponadto, prosimy o zgłaszanie się do pracy w komisji okręgowej płatników podatku rolnego lub dochodowego zamieszkujących na terenie gminy miasta Radomia, nie kandydujących do Izby Rolniczej. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, praca w tej komisji wykonywana jest honorowo, jednakże Zarząd MIR zamierza podjąć uchwałę, by członkom komisji wypłacić jednorazowy ryczałt za dojazd do prac w tej komisji w kwocie 100 zł. Komisja składa się z 5 osób.

Osoby zainteresowane, spełniające kryteria, prosimy o zgłaszanie swych kandydatur do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego (III piętro, pok. 339) w terminie do dnia 22 maja br.           

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Wkrótce na nowo będą mogły ruszyć prace przy budowie Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga.
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury