Aktualności

Radom partnerem projektu unijnego realizowanego wspólnie z ZMP
16 maja 2019

Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich. Radom jest partnerem projektu realizowanego wspólnie z ZMP.

Projekt realizowany jest ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (działanie 2.18) -  „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”.  Bezpośrednim celem projektujest wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą.

Działania projektu dotyczą 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast, funkcjonowania systemu podatków i opłat lokalnych oraz usług w obszarze zarządzania nieruchomościami. Efektem tych działań powinno być stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 6 miastach. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego wśród samorządów – uczestników projektu, każde z miast wybrało zadania wdrożeniowe (w tym zakupy sprzętu IT i aplikacji), doradcze i szkoleniowe w obu obszarach.

W ramach projektu przewidziane są szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji kadr - razem 58 szkoleń dla 975 uczestników oraz wdrażanie rozwiązań zarządczych - razem 11 rozwiązań, zakup sprzętu IT (56 sztuk) oraz aplikacji, w tym wdrożenie nowoczesnych systemów archiwizacji dokumentów i integracji rozwiązań w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami.

Projekt trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Budżet projektu to: 1 596 153,60 PLN. Dotacja wynosi 1 344 703,60 PLN, a udział własny 6 JST to: 251 450 PLN.

Partnerzy:
1. Związek Miast Polskich – lider
2. Bohdan Turowski Beta Consult – partner merytoryczny
3. Miasto Jasło – partner samorządowy
4. Gmina Kozienice – partner samorządowy
5. Gmina Miasta Krosno – partner samorządowy
6. Gmina Miasta Radomia – partner samorządowy
7. Gmina Sandomierz – partner samorządowy
8. Gmina Starachowice – partner samorządowy

              

Ostatnio dodane