Aktualności

Propozycje prezydenta przyjęte przez Radę Miejską
9 lipca 2019

Zaproponowane przez prezydenta zmiany w tegorocznym budżecie miasta zaakceptowane. Radni przyjęli też propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Do budżetu Radomia została wprowadzona m.in. rozbudowa ulicy Szydłowieckiej. To obietnica, którą prezydent Radosław Witkowski na poprzedniej sesji Rady Miejskiej złożył Kindze, uczennicy pobliskiej szkoły podstawowej. - Zobowiązałem się, że pierwsze wolne pieniądze jakie znajdziemy zostaną przeznaczone właśnie na rozbudowę ulicy Szydłowieckiej. I tak też właśnie się dzieje. Myślę, że niedługo, wspólnie z tą odważną, młodą radomianką, na ulicy Szydłowieckiej zorganizujemy konferencję prasową, na której poinformujemy o ogłoszeniu przetargu – mówił prezydent Radosław Witkowski prezentując w zeszłym tygodniu projekt uchwały. Zgodnie z nim powstaną chodniki, nowa kanalizacja, zmieniona zostanie także nawierzchnia tej drogi. Zgodnie z wnioskiem prezydenta, w tegorocznym budżecie miasta została na ten cel zarezerwowana kwota 1,4 mln złotych. Cała inwestycja pochłonie natomiast ok. 8 mln zł.

Kolejna zmiana w budżecie Radomia to zwiększenie o 500 tysięcy złotych puli pieniędzy przeznaczonych w tym roku na zagospodarowanie skweru między ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego. - Od początku roku mieliśmy w budżecie zaplanowane na ten cel pół miliona złotrych. Teraz, kiedy mamy już prawomcne pozwolenie na budowę, chcemy jak najszybciej rozpocząć prace. Strąd wniosek o zwiększenie planu wydatków. W pierwszej kolejności zajmiemy się przebudową układu komunikacyjnego i budową miejsc postojowych – zapowiedział wiceprezydent Konrad Frysztak.

Zgodnie z propozycjami prezydenta w tegorocznym budżecie miasta znalazł się także remont zabytkowej Rogatki u zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krauza. Na ten cel miasto ma przyznaną kwotę 60 tysięcy złotych od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Oprócz tego w budżecie Radomia została na ten cel zarezerwowana kwota prawie 380 tysięcy złotych.

Inne zadania, które zgodnie z przyjętą uchwałą znalazły się w tegorocznym budżecie Radomia to projekty z Budżetu Obywatelskiego: dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Szarych Szeregów, budowa łącznika rowerowego Czachowskiego/Batorego wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej, a także zakup i montaż parkletów na osiedlu Akademickim oraz małej architektury w okolicach stawu między Godowem, a osiedlem Południe.

Na nadzwyczajnej sesji radni zdecydowali także o zmniejszeniu wydatków, które były planowane na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Wjazdowej. Te pieniądze zostaną przeznaczone na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego bulwary nad Mleczną z ulicą Maratońską.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
- To budżet kontynuacji zmian, a jednocześnie budżet bardzo wymagający - mówi prezydent Radosław Witkowski o projekcie budżetu miasta na 2020 rok.
więcej »
Obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległościJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury