Aktualności

RIO uchyliła uchwałę w sprawie nieudzielenia prezydentowi absolutorium
7 sierpnia 2019

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok jest nieważna. Tak orzekło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, które uznało, że Rada Miejska w istotny sposób naruszyła przepisy o samorządzie gminnym. 

Zdaniem Kolegium RIO, debata absolutoryjna nie dała podstaw do stwierdzenia, że budżet nie został zrealizowany w całości lub w znacznej części. - Uchwała RIO oznacza wprost, że nie było żadnych podstaw do nieudzielenia absolutorium. Stąd prosty wniosek: narzędzie, które ma służyć do merytorycznej oceny pracy prezydenta, zostało wykorzystane jako oręż walki politycznej - mówi prezydent Radosław Witkowski.

W uzasadnieniu swojej uchwały Kolegium Izby przypomniało, że jeszcze przed absolutoryjną sesją, sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kolegium zgłaszało jednocześnie zastrzeżenia co do samego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia absolutorium. Radni na posiedzeniu Komisji zwracali uwagę na kłopoty z realizacją kilku miejskich inwestycji, ale - jak zauważyło Kolegium RIO - nie zostały przeanalizowane ich przyczyny.

W uzasadnieniu orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej czytamy m.in., że „radni nie sformułowali zarzutów co do zgodności z prawem i rzetelności sprawozdania z wykonania budżetu”. Kolegium Izby przypomniało jednocześnie, że organ stanowiący „jest zobligowany do ustalenia i rozważenia przyczyn, jakie doprowadziły do rozbieżności pomiędzy stanem założonym, a rzeczywistym, a także zakresu odpowiedzialności organu wykonawczego za ten stan rzeczy, a nie bazować jedynie na fakcie niepełnego wykonania określonych zadań”. Kolegium podkreśliło jednocześnie, że wskazywane przez radnych zmiany w budżecie miasta, dokonywane w 2018 roku były następstwem różnych okoliczności i jeśli miałyby być związane z nieprawidłowym działaniem Prezydenta, to Rada powinna to wykazać. Tym bardziej, że to właśnie Rada te zmiany uchwalała. - Sytuacja jest bezsporna. Dlatego wzywam radnych Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym. To jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego miasta i abyśmy mogli naszym finansowym partnerom pokazywać, że potrafimy racjonalnie gospodarować publicznymi pieniędzmi - podkreśla prezydent Radosław Witkowski.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
W najbliższych dniach na nowo ruszą prace przy budowie Radomskiego Centrum Sportu. Umowa na dokończenie inwestycji została podpisana.
więcej »
Radomski Informator KulturalnyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury
Przegląd mediów
Radom 24 | 2020-01-20
Radio Plus Radom | 2020-01-09