Aktualności

Komunikat Urzędu Miejskiego
11 lutego 2020

Urząd Miejski w Radomiu informuje, iż w dniach od 14.02.2020 r. do 01.03.2020 r. będą dostarczane podatnikom decyzje w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.

Podatek można uregulować bez prowizji:

- w placówkach pocztowych do 30.04.2020 (po tym terminie poczta będzie pobierać prowizję), gdzie pracownik poczty w systemie elektronicznym wypełnia potwierdzenie wpłaty na podstawie danych wskazanych przez podatnika, a wynikających z posiadanej decyzji podatkowej, takich jak kwota należnego podatku, terminy płatności i wysokość raty oraz numer rachunku bankowego.

- we wszystkich punktach Banku PeKaO  SA. Wpłata przyjmowana jest na podstawie wypełnionego przez podatnika druku wpłaty bankowej. Druki do wypełnienia dostępne są w punktach bankowych,

- w opłatomacie  znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Rynek 1, po wypełnieniu elektronicznego formularza wpłaty, zgodnie z danymi wskazanymi w decyzji podatkowej.

Podatek można zapłacić także w bankach i agencjach przyjmujących wpłaty oraz za pośrednictwem platformy IBOM (dostępnej po adresem http://ibom.radom.pl). Taką możliwość mają podatnicy, którzy otrzymali dostęp do informacji o zobowiązaniach wobec Urzędu Miejskiego w Radomiu. Należność można uregulować także drogą elektroniczną, dokonując przelewu z posiadanego rachunku bankowego.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Można zgłaszać projekty do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Przyjmowanie wniosków potrwa do 1 marca.
więcej »
Radomski Informator KulturalnyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury
Przegląd mediów
Radio Plus Radom | 2020-02-17