Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo seniorów
13 lutego 2020

Kolejnych trzydzieści osób zostanie wyposażonych w opaski monitorujące stan zdrowia. Oferta obejmująca nieodpłatne świadczenie usług teleopiekuńczych jest skierowana do mieszkańców Radomia w wieku powyżej 60 lat, wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub zdrowia. Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego będzie realizowany w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Po upływie tego czasu będzie możliwe jego przedłużenie. – To rozszerzenie działań rozpoczętych w zeszłym roku, mających na celu zapewnienie seniorom większego poczucia bezpieczeństwa. W teleopaski wyposażyliśmy wtedy pierwszych sto osób. Teraz zwiększamy tę pulę o kolejnych trzydzieści opasek. Jeżeli trwający pilotaż pokaże, że to rozwiązanie się sprawdza, będziemy chcieli ten program rozwijać – zapowiada wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Uczestnicy projektu zostaną objęci całodobowym systemem wsparcia przez teleopiekunów, którzy pracują w centrum teleopieki i pozostają w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego. Każdy podopieczny otrzyma nieodpłatnie opaskę na nadgarstek monitorującą stan zdrowia z przyciskiem SOS, z możliwością połączenia głosowego z centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby.

Warunkiem uczestnictwa w procesie naboru jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, pokój 182, następujących dokumentów zgłoszeniowych:

1) wniosek o przystąpienie do projektu  

2) kserokopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

3) oświadczenie o niesamodzielności – w przypadku osoby niesamodzielnej,  

4) klauzula informacyjna/klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Termin przyjmowania wniosków mija 25 lutego.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Można zgłaszać projekty do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Przyjmowanie wniosków potrwa do 1 marca.
więcej »
Radomski Informator KulturalnyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury
Przegląd mediów
Radio Plus Radom | 2020-02-17