Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo seniorów
13 lutego 2020

Kolejnych trzydzieści osób zostanie wyposażonych w opaski monitorujące stan zdrowia. Oferta obejmująca nieodpłatne świadczenie usług teleopiekuńczych jest skierowana do mieszkańców Radomia w wieku powyżej 60 lat, wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub zdrowia. Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego będzie realizowany w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. Po upływie tego czasu będzie możliwe jego przedłużenie. – To rozszerzenie działań rozpoczętych w zeszłym roku, mających na celu zapewnienie seniorom większego poczucia bezpieczeństwa. W teleopaski wyposażyliśmy wtedy pierwszych sto osób. Teraz zwiększamy tę pulę o kolejnych trzydzieści opasek. Jeżeli trwający pilotaż pokaże, że to rozwiązanie się sprawdza, będziemy chcieli ten program rozwijać – zapowiada wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Uczestnicy projektu zostaną objęci całodobowym systemem wsparcia przez teleopiekunów, którzy pracują w centrum teleopieki i pozostają w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego. Każdy podopieczny otrzyma nieodpłatnie opaskę na nadgarstek monitorującą stan zdrowia z przyciskiem SOS, z możliwością połączenia głosowego z centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby.

Warunkiem uczestnictwa w procesie naboru jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, pokój 182, następujących dokumentów zgłoszeniowych:

1) wniosek o przystąpienie do projektu  

2) kserokopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

3) oświadczenie o niesamodzielności – w przypadku osoby niesamodzielnej,  

4) klauzula informacyjna/klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Termin przyjmowania wniosków mija 25 lutego.

Ostatnio dodane