Aktualności

Historyczna wystawa na deptaku
23 czerwca 2020

„Zaczęło się w Radomiu - Czerwiec 76” – taki tytuł nosi wystawa, którą można oglądać na placu Corazziego. Została ona przygotowana z okazji zbliżającej się 44. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego. Powstała w oparciu o materiały, które znalazły się w albumie wydanym w zeszłym roku we współpracy z wydawnictwem Unitex. Na wystawie, na 24 planszach są prezentowane m.in. unikatowe zdjęcia i dokumenty przedstawiające przyczyny, przebieg oraz konsekwencje robotniczego protestu, w tym także represje jakie dotknęły jego uczestników. Można też zobaczyć w jaki sposób o robotniczym zrywie pisała ówczesna prasa.

Materiały udostępnił m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe, Muzeum im. J. Malczewskiego, Fundacja Ośrodek KARTA w Warszawie, Radomska Biblioteka Cyfrowa i Wyższe Seminarium Duchowne. Część zdjęć pochodzi także z kolekcji prywatnych.

Wystawa przypomina także przebieg uroczystości organizowanych od 2016 roku pod hasłem „Zaczęło się w Radomiu”. To m.in. widowiska muzyczne, wystawy, pikniki historyczne i wiele innych wydarzeń przypominających wydarzenia z czerwca 1976 roku. Warto przypomnieć, że obchody 40. rocznicy zwyciężyły w ogólnopolskim plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku.

Wystawę na placu Corazziego będzie można oglądać do 17 lipca.

Program tegorocznych obchodów rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76 jest dostępny: http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=11525.

Galeria
Ostatnio dodane