Aktualności

Ostatnie pożegnanie Jerzego Kutkowskiego
25 czerwca 2020

W czwartek odbył się pogrzeb znanego radomskiego plastyka, nauczyciela i działacza społecznego Jerzego Kutkowskiego. - To człowiek, którego życiową i zawodową drogę wyznaczała wrażliwość na piękno. Tą wrażliwością zawsze chciał dzielić się z innymi. Sam był artystą specjalizującym się w takich dziedzinach jak fotografia, rysunek, malarstwo i grafika wydawnicza. Swoje prace prezentował na ponad 200 wystawach w kraju i za granicą. Miał także ponad 50 wystaw indywidualnych. Ogromną część swojego życia poświęcił pracy z młodzieżą. To m.in. on współtworzył Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu, którego następnie był wicedyrektorem. Przez lata był nauczycielem fotografii i rysunku, wychowawcą wielu laureatów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów fotograficznych - przypomniał prezydent Radosław Witkowski.

Jerzy Kutkowski był członkiem m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków, Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego i Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Był też współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu, kuratorem wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego, w Muzeum Sztuki Współczesnej i MCSW 'Elektrownia” w Radomiu. Współpracował z czasopismami lokalnymi i ogólnopolskimi. Był też współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu.

Jerzy Kutkowski za pracę pedagogiczną i artystyczną był wielokrotnie nagradzany. W 2000 roku Minister Edukacji przyznał mu najwyższe odznaczenie nauczycielskie – medal Komisji Edukacji Narodowej, a Minister Kultury i Sztuki odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. W 2005 roku otrzymał od prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi za wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego, natomiast w 40 lecie działalności twórczej został odznaczony Medalem Pro Mazovia. Pośmiertnie został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Prezydenta Miasta Radomia.

Galeria
Ostatnio dodane