Aktualności

Zmiany w pracy Urzędu Miejskiego
15 października 2020

W przyszłym tygodniu Urząd Miejski wraca do zmianowego systemu czasu pracy. Od poniedziałku, 19 października, urząd będzie czynny w godzinach 7.00 - 19.00 z wyłączeniem przerwy w godzinach 13.45 - 14.15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wprowadzenia zmianowego systemu czasu pracy obowiązuje do 1 listopada.

Nie zmieniają się natomiast zasady obsługi interesantów. Bezpośrednia obsługa, bez konieczności umawiania terminu wizyty jest prowadzona m.in. w Wydziale Komunikacji, w Wydziale Podatków w sprawach dotyczących złożenia lub korekty informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, a także złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Kilińskiego 30. Konieczności umawiania wizyty nie ma też w Wydziale Spraw Obywatelskich (Moniuszki 9) w sprawie złożenia wniosku lub odbioru dowodu osobistego i w sprawach dotyczących ewidencji ludności, Urzędzie Stanu Cywilnego (Moniuszki 9) oraz w Biurze Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (Rynek 1). Ponadto codziennie, w budynku przy ul. Kilińskiego 30, od 11.00 do 12.00 pracownicy Wydziału Geodezji wydają wypisy, wyrysy i mapy oraz przyjmują wnioski.

Klienci Urzędu Miejskiego nadal są zobowiązani do zachowywania rygorów sanitarnych oraz stosowania indywidualnych środków ochrony. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego od ul. Kilińskiego 30 cały czas jest ustawiona urna, w której można zostawiać dokumenty dotyczące bieżących spraw prowadzonych przez urząd. Działa też platforma IBOM, za pośrednictwem której można składać wnioski.

Ostatnio dodane