Aktualności

Szkoły wzbogacą się o nowy sprzęt
4 października 2021

19 radomskich szkół otrzyma dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Łączna kwota przyznanego wsparcia wynosi 328 tys. złotych. – Pieniądze, zgodnie z założeniami programu, zostaną przeznaczone na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt umożliwiający m.in. prowadzenie zajęć lekcyjnych na odległość, czyli np. laptopów, tabletów, mikrofonów, a także tablic interaktywnych. To kolejne zakupy, które z całą pewnością będą miały wpływ na dalszą poprawę całego procesu nauczania w radomskich szkołach - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” pokryje 80 proc. wydatków poniesionych na zakup sprzętu. Reszta to wkład własny miasta.

Pieniądze na zakup sprzętu w ramach rządowego programu otrzymają:

- Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,

- Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,

- Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych,

- Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Samochodowych,

- Technikum w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,

- Technikum w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich,

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich,

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Specjalna,

- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej,

- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta,

- VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

- XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica,

- XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi,

- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja.

Ostatnio dodane
Spis powszechny 2021KoronawirusBezpieczne Miejsca PracyKASBezpłatne usługiRadomski Informator KulturalnyJakość powietrza Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Magazyn Samorządowy TV
Przegląd mediów
Co za dzień | 2021-10-15