Aktualności

Jaki transport publiczny? Trwają konsultacje
18 listopada 2021

Do 3 grudnia wszyscy mieszkańcy Radomia mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych których celem jest zebranie uwag do projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2022 - 2030”. Celem głównym planu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania transportu zbiorowego, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Formularze z uwagami do dokumenty można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając na adres: konsultacje@umradom.pl bądź w formie papierowej w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

- Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 19), ul. Kilińskiego 30,

- Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, ul. Struga 1.

Odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji jednostki, tj. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Urząd Miejski zapraszają zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w piątek 19 listopada, o godzinie 16.00, w Kamienicy Deskurów.

Szczegółowe informacje na stronie: https://konsultacje.radom.pl/page/281,konsultacje-spoleczne-projektu-aktualizacji-dokumentu:-plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-miasta-radomia-na-lata-2022---2030-.html

Ostatnio dodane