Aktualności

Konkurs na haiku - 17 SYLAB O WOLNOŚCI
11 maja 2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, w ramach FREE(RA)DOM FESTIVAL, organizuje drugą edycję ogólnopolskiegp konkursu na haiku „17 SYLAB O WOLNOŚCI”.

Tematem konkursu jest bardzo szeroko pojęta wolność– rozumiana zarówno w ujęciu dosłownym jak i metaforycznym; wolność w ujęciu historycznym – odnosząca się do konkretnych wydarzeń w historii ludzkości, jak i indywidualnym; wolność idei, człowieka, literatury, sztuki itd. Organizatorzy pozostawiają hasło konkursu do szerokiej i interpretacji uczestników.

Forma literacka haiku narzuca natomiast ograniczenia formalne (maksymalnie 17 sylab rozpisanych na trzy wersy 5-7-5), które muszą być przestrzegane.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący, bez względu na wiek. Organizatorzy przewidują dwie grupy wiekowe: do 18 i powyżej 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną formę poetycką. Termin dostarczenia prac upływa 1 czerwca.

Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12; 26-600 Radom
z dopiskiem: „17 sylab o wolności” – konkurs.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł.

Więcej na stronie: https://mbpradom.pl/2022/04/05/ii-edycja-konkursu-poetyckiego-17-sylab-o-wolnosci/
 

Ostatnio dodane
Radom dla UkrainyFundusze EuropwjskieKoronawirusBezpieczne Miejsca PracyKASBezpłatne usługiRadomski Informator KulturalnyJakość powietrza Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Magazyn Samorządowy TV