Aktualności

Rozpoczęły się wybory członków Radomskiej Rady Seniorów
22 listopada 2022

Rozpoczęły się wybory członków Radomskiej Rady Seniorów. Kandydaci chcący reprezentować sprawy osób starszych w organie doradczym Prezydenta Miasta Radomia zaprezentowali się dziś podczas otwartego spotkania, które odbyło się w Kamienicy Deskurów. Wybory potrwają do 24 lisopada 2022r. Urna będzie wystawiona w środę i w czwartek w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów w godzinach 9.00 - 17.00.

Uprawnionymi do oddania głosu na kandydata są mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 60. rok życia. Za nieważny uznaje się głos: oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „x” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata lub wyborca nie umieścił znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Radomska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych i działać będzie na terenie miasta Radomia. Głównym celem działania Rady Seniorów jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez m.in.:

  • współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań,
  • wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
  • działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

Radomska Rada Seniorów ma przyczynić się do zwiększenia udziału starszych mieszkańców miasta w zakresie współdecydowania o sprawach lokalnych. Będzie miała również wpływ na działania Gminy służące partycypacji i pobudzaniu aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej.

Rada Seniorów składać się będzie z 11 członków, w tym :

  • 7 przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, wybranych w głosowaniu bezpośrednim, tajnym. Imienna lista kandydatów w załączniku;
  • 2 członków wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu w uzgodnieniu z Radą Miejską. Są to: Pan Krzysztof Jerzy Kaczkowski oraz Pani Anna Ozga;
  • 2 członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Radomia. Są to: Pani Grażyna Jakubczyk oraz Pani Beata Wójtowicz.

Członków Rady, wybranych przez środowisko seniorów, ostatecznie powoła Prezydent Miasta Radomia w drodze zarządzenia. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia powołania jej członków.

Galeria
Pliki do pobrania
Ostatnio dodane