Aktualności

Nagroda Literacka Miasta Radomia
8 marca 2011
Już można zgłaszać kandydatów do Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Nagroda Literacka Miasta Radomia zostanie w tym roku przyznana po raz drugi. Ustanowiona została przez Radę Miejską w 2009 roku i jest przyznawana co dwa lata przez Prezydenta Radomia za wydawnictwa związane z miastem, regionem poprzez tematykę lub osobę twórcy/ twórców.

Fundatorem Nagrody jest Gmina Miasta Radomia i sponsorzy,  organizatorem zaś - Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich.

Wręczenie odbędzie się podczas Targów Wydawnictw Regionalnych, organizowanych jesienią. 

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

książka literacka (np. poezja , proza, dramat, literatura faktu) 

książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i in.).

Wysokość nagrody wynosi 10 000 zł dla każdej kategorii.

Laureatami pierwszej Nagrody Literackiej Miasta Radomia, przyznanej w roku 2009, zostali Bernard Gotfryd za tom opowiadań „Widuję ich w snach” i Jerzy Sekulski za „Encyklopedię Radomia”.

W skład jury nagrody powołanego przez Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka wchodzą: dr Żaneta Nalewajk - przewodnicząca oraz dr Anna Spólna, Krystyna Joanna Szymańska, Anna Skubisz-Szymanowska, Jan Bujnowski, dr Sebastian Piątkowski.


Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy, ale tylko w formie pisemnej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko autora/autorów, tytuł i rok publikacji pierwszego wydania, dane kontaktowe zgłaszającego, uzasadnienie,  w którym zostaną wskazane związki z miastem lub regionem. Do zgłoszenia należy dołączyć co najmniej 2 egz. książki. 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres :
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich 
ul. Piłsudskiego 12 
26-600 Radom

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił pierwsze przetargi na budowę dróg dla rowerów, które mają powstać w ramach projektu multimodalnego
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury