Aktualności

Tablica i wystawa pamięci Jakuba Wajdy
11 października 2011

14 października  na dawnym domu oficerskim mieszczącym się przy ul. Malczewskiego odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęcona ojcu Andrzeja Wajdy kpt. Jakubowi Wajdzie. Inskrypcja wyryta na tablicy brzmi: "Dawny dom oficerski Wojska Polskiego, stąd w  1939 roku ruszył na wojnę kapitan Jakub Wajda, adiutant 72 Pułku Piechoty, jeniec Starobielska, zamordowany w Charkowie, ofiara zbrodni katyńskiej. Cześć Jego pamięci. Radom i syn Andrzej Wajda, reżyser filmu "Katyń". "

Mieszkańcy kamienicy wręczyli Andrzejowi Wajdzie wykopaną w pobliżu domu szablę. Andrzej Wajda rozpoznał w niej szablę swego ojca, którą  razem z bratem ukryli w ziemi przed wyjazdem z Radomia.   

Potem w Galerii  Sztuki Rogatka odbył się wernisaż wystawy: Andrzej Wajda - „Kpt.  Jakub Wajda Katyń. Dokumenty i fotografie”. W uroczystościach udział wziął Andrzej Wajda, honorowy obywatel miasta Radomia wraz z żoną Krystyną Zachwatowicz i bratem Leszkiem. 

Na wystawie prezentowane  są reprodukcje archiwalnych zdjęć pochodzących ze zbiorów rodzinnych Andrzeja Wajdy oraz fotografie z filmu „Katyń” (wykonane przez Piotra Bujnowicza).

Kpt. Jakub Wajda od 1934 r. służył w 72 Pułku Piechoty w Radomiu na stanowisku dowódcy kompanii. We wrześniu 1939 r. był I adiutantem pułku. Za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 r. został przez ówczesne władze wojskowe odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Odznaczony także: Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi. Zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, został zamordowany w Charkowie.

***

Kpt. piech. Jakub Wajda ur. 21 VII 1900 r. w Szarowie, pow. bocheński. Uczęszczał do gimnazjum w Bochni i w Krakowie. Należał do Związku Strzeleckiego. W końcu 1917 r. wraz z 15 kolegami przerwał naukę i wstąpił do Polskiego Korpusu Posiłkowego w Bolechowie. W lutym 1918 r. jako żołnierz 2 pp Leg., internowany przez Austriaków w Huszt (Węgry), a następnie wcielony do armii austriackiej, skąd uciekł i zgłosił się do 4 pp Leg. W połowie listopada 1918 r. wraz z pułkiem wyruszył na odsiecz Lwowa. Na froncie przebywał do kwietnia 1919 r., awansował do stopnia plut. Następnie pełnił służbę w baonie zapasowym 4 pp Leg. Po zakończeniu wojny od kwietnia do czerwca 1921 r. był oddelegowany na Górny Śląsk jako oficer prowiantowy dla wojsk powstańczych. W 1922-23 uzupełniał wykształcenie, zdał egzamin dojrzałości i kontynuował służbę zawodową. Awansował: do stopnia ppor. w 1923, por. w 1924 r. Pełnił służbę w Szefostwie Intendentury DOK X. W 1925 r. został przeniesiony do 38 pp, a w 1926 r. do 44 pp. W 1933 r. awansował do stopnia kpt. Od 23 III 1934 r. służył w 72 pp w Radomiu na stanowisku dowódcy kompanii. We wrześniu 1939 r. był I adiutantem 72 pp.

 

Za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 r. został przez ówczesne władze wojskowe odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu VM nr 14254 – protokół MON nr 1.

Odznaczony także: Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi. Zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

Źródło: Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej

Galeria
Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Już na początku lipca rozpocznie się 12. edycja Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”.
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury
Przegląd mediów
Radio Plus Radom | 2019-06-17
Radio Plus Radom | 2019-06-10