Aktualności

Temat: koleje na Mazowszu
25 listopada 2011

 

Transport szynowy to temat bardzo ważny dla miasta i regionu radomskiego - mówił Prezydent Andrzej Kosztowniak, witając uczestników konferencji  Program rozwoju i modernizacji technologicznej  transportu szynowego w województwie mazowieckim, zorganizowanej  na Wydziale Transportu i Elektrotechniki  Politechniki Radomskiej.

 

Organizatorem konferencji jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Spotkanie to rozpoczyna  proces konsultacji społecznych programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim, dając możliwość wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami władz regionalnych i lokalnych, środowisk naukowych oraz instytucji pozarządowych.

Jak stwierdzają sami organizatorzy konferencji, regres w przewozach kolejowych jest coraz większą barierą w rozwoju kraju i województwa.  Odrodzenie transportu kolejowego jako głównego środka komunikacyjnego w połączeniach dalekobieżnych i aglomeracyjnych jest warunkiem zrównoważonego rozwoju regionu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom,  władze województwa mazowieckiego przystąpiły do opracowania Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim. Dokument ten wpisuje się w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

 

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia:

• Perspektywy rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

• Wyzwania polityki transportowej w Polsce – Janusz Piechociński, poseł na Sejm RP, Przewodniczący podkomisji ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych

• Perspektywy rozwoju kolei regionalnych w województwie mazowieckim – Artur Radwan, Dyrektor Generalny „Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.”

• Rola i miejsce Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w systemie planowania i programowania rozwoju – podstawowe tezy i założenia – prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

• Trendy rozwoju transportu kolejowego w Polsce – prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN

• Konstrukcja oferty przewozowej na poziomie regionalnym i aglomeracyjnym – założenia metodyczne, przykłady rozwiązań z Europy – Torsten Perner, ETC Transport Consultants, Berlin

• Sieć kolejowa w województwie mazowieckim na tle kraju i Europy zachodniej. Perspektywy rewitalizacji nieczynnych linii, możliwości uzupełnienia sieci – dr Szymon Komusiński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Dostępność kolejowa miast województwa mazowieckiego w ruchu międzynarodowym, krajowym i regionalnym – porównanie z wybranymi przykładami europejskimi. Propozycje zmian w siatce połączeń – dr Michał Beim, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

• Badanie możliwości wykorzystania transportu szynowego w obsłudze większych miast i aglomeracji – założenia metodyczne – dr Arkadiusz Kołoś, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

• Organizacja związków transportowych w aglomeracjach – przegląd doświadczeń polskich i zagranicznych – dr hab. Tadeusz Dyr, Politechnika Radomska

• Metodyka ewaluacji węzłów przesiadkowych w miastach – mgr Jędrzej Gadziński, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 

Galeria
Pliki do pobrania
Ostatnio dodane
KoronawirusBezpieczne Miejsca PracyPomoc dla szpitalaZapisy na bezpłatne usługiRadomski Informator KulturalnyJakość powietrza Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Magazyn Samorządowy TV