Aktualności

Nasz nauczyciel w międzynarodowym jury
6 marca 2012

 

Radomianin reprezentuje Polskę w jury konkursu na Europejskiego Innowacyjnego Nauczyciela. Nie każde państwo ma swojego przedstawiciela w jury konkursu. Obecność nauczyciela z Radomia, Artura Rudnickiego z Zespołu Szkół Technicznych jest więc bardzo dużym wyróżnieniem zarówno dla szkoły, jak i miasta oraz kraju. Radomski Zespół Szkół Technicznych potwierdza swoją pozycję promocyjnej wizytówki  nie tylko naszego miasta, ale i kraju. Jest to również kolejny dowód najwyższego poziomu innowacyjnej edukacji technicznej w Radomiu.

Obrady jury konkursowego odbędą się w Lizbonie w dniach 18-22 marca.

Bliższe informacje na stronie www.pdp.edu.pl .

Konkurs na Innowacyjnego Nauczyciela skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, a organizowany przez program wspierania edukacji informatycznej firmy Microsoft - Partners in Learning (Partnerstwo dla Przyszłości). W ubiegłym roku dla dwóch polskich szkół (Ginazjum im. F. Szołdrskiego z Nowego Tomyśla i Zespołu Szkół Technicznych z Radomia) udział w konkursie stał się przepustką do elitarnego grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie. Otrzymały one kolejno tytuły Mentor i Pathfinder School.

Zadaniem 33 szkół mentorskich z całego świata jest koordynacja i merytoryczna opieka nad działaniami szkół opiekunów (Pathfinder Schools - 67 placówek w skali światowej), które z kolei na poziomie krajowym odpowiedzialne są za współpracę w ramach programu Partners in Learning. Szkoły te są przykładem innowacyjnego nauczania, wspierając w ten sposób młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym oraz zwiększając szanse młodych ludzi na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

Udział w konkursie Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła to więcej niż tylko wyróżnienie. Zwycięzcy edycji krajowych, oprócz poszerzenia wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji, czy cennych nagród, otrzymują zaproszenie do udziału w  Europejskim lub Światowym Forum Innowacyjnych Nauczycieli, gdzie prezentują swoje prace i osiągnięcia. Jest to także znakomita okazja do poznania pomysłów realizowanych przez innych nauczycieli z całego świata.

Radomski Zespół Szkół Technicznych potwierdza zatem swoją pozycję promocyjnej wizytówki  nie tylko naszego miasta, ale i kraju. Jest to również kolejny dowód najwyższego poziomu edukacji technicznej w Radomiu.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku na oficjalnym portalu promocyjnym Rzeczypospolitej Polskiej  www.poland.gov.pl   opublikowana została informacja „Polskie szkoły w grupie najbardziej innowacyjnych na świecie”. W informacji tej o Zespole Szkół Technicznych w Radomiu mowa jest w kontekście udziału placówki w międzynarodowym programie wsparcia edukacji Microsoft Partners in Learning (Partnerstwo dla Przyszłości) podczas Globalnego Forum w Waszyngtonie.  Szkoła radomska znalazła się w elitarnym gronie 67 szkół-opiekunów na świecie.

 

Radom to najsilniejszy po Warszawie ośrodek edukacyjny na Mazowszu. Bogata i unikalna oferta radomskich średnich i wyższych szkół technicznych i wysoki poziom nauczania sprawiają, że absolwenci radomskich szkół technicznych i uczelni wyższych są fachowcami poszukiwanymi na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy.

To ważny atut Radomia i mocny fundament dla budowy nowego wizerunku naszego miasta.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił pierwsze przetargi na budowę dróg dla rowerów, które mają powstać w ramach projektu multimodalnego
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury