Aktualności

Nie palcie śmieci!
6 marca 2012

Politechnika Radomska włączyła się w prowadzoną przez Straż Miejską akcję ”Czysty Radom”. Wiceprezydent Krzysztof Ferensztajn, rektor Politechniki Mirosław Luft oraz komendant Straży Miejskiej Paweł Górak podpisali porozumienie, w ramach którego Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej badać będzie próbki popiołów pobrane przez strażników podczas prowadzonych kontroli.  Koszty materiałów niezbędnych do analizy pokryje budżet miasta. 

Akcja Straży Miejskiej „Czysty Radom” rozpoczęła się w połowie lutego. Strażnicy sprawdzają, czym radomianie palą w piecach. Takich kontroli – jak mówi Piotr Stępień – rzecznik straży miejskiej - odbyło się już kilkanaście. Ponad połowa z nich zakończyła się mandatami karnymi. Dla tych, którzy zatruwają środowisko spalając w piecach śmieci,  nie ma   taryfy ulgowej. Za spalanie śmieci grozi kara grzywny do 500 złotych.

W ramach akcji strażnicy mogą wejść na teren posesji i sprawdzić, co spalane jest w piecach. Jeżeli będą mieli wątpliwość, czy mieszkaniec pali wyłącznie naturalnych opałem, to pobiorą próbki popiołu i przekażą je do badania, które wykonane zostanie w laboratoriach Politechniki Radomskiej.

Niestety, w wielu radomskich domach spalane są odpady. Do pieców wrzuca się wszystko, co daje się spalić: papiery, stare meble, wszelkiego rodzaju opakowania, zużyte obuwie i odzież, plastiki, folie, itp. Spalanie to odbywa się w niskich temperaturach, co przyczynia się do zwiększonej ilości w emitowanych spalinach substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska takich jak: pył, tlenki węgla, azotu i siarki, metale ciężkie.

Niekontrolowane spalanie odpadów domowych zawierających tworzywa sztuczne, czy odpady gumowe jest obecnie głównym źródłem zanieczyszczania środowiska dioksynami i furanami – bardzo silnymi truciznami. Spalanie odpadów to pozorna oszczędność na opale, kosztem bezcennego zdrowia. Szkodliwość dioksyn wiąże się z silnym działaniem mutagennym, przyczyniając się do powstania nabytych zwyrodnień u potomstwa.

Ponadto mają silne działanie rakotwórcze i alergizujące. Ich skutki nie są odczuwalne natychmiast, lecz w miarę ich koncentracji w organizmie dochodzi do wystąpienia reakcji w postaci różnorodnych objawów i dolegliwości. Substancje trujące ze spalania wraz z powietrzem dostają się do organizmu przez drogi oddechowe, dlatego ich działanie w pierwszej kolejności ujawnia się jako choroby górnych dróg oddechowych, nosa, zatok przynosowych, gardła i krtani pod postacią ostrych i przewlekłych nieżytów błony śluzowej. Powodują też zmiany chorobowe skóry pod postacią odczynów toksyczno-alergicznych, a także narządów istotnych dla dobrego zdrowia jak: trzustka, wątroba i nerki. Jednocześnie związki chemiczne powstające ze spalania tworzyw sztucznych mają bardzo negatywny wpływ na stan techniczny przewodów kominowych poprzez tworzenie tzw. sadzy mokrej, która działa destrukcyjnie na ścianki przewodów kominowych. Sadza ta jest bardzo trudna do usunięcia, a zapalenie się jej w przewodzie kominowym jest groźne dla otoczenia i może spowodować pożar budynku.

Ostatnio dodane