Aktualności

RADOM OBYWATELSKI - KONKURS PREZYDENTA MIASTA RADOMIA
1 marca 2013

Prezydent Miasta Radomia ogłasza Konkurs  „RADOM OBYWATELSKI”. Konkursjest pomysłem nowym, ale czerpiącym z dotychczasowych praktyk samorządu w dziedzinie nagradzania za ważne i cenne inicjatywy i postawy społeczne, jest to już VII edycja. 

Konkurs rozstrzygany będzie w 3 kategoriach:

1.   Kategoria „Dobre Praktyki”– w ramach której promowane będą najlepsze przedsięwzięcia z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia przez organizacje pozarządowe. Celem projektu jest wyłonienie spośród zgłoszonych NGO najlepszych podmiotów III sektora realizujących przedsięwzięcia nowatorskie i oryginalne, odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Miasta.

W konkursie wyłoniony zostanie laureat oraz przyznane zostaną 2 wyróżnienia. Nagrodą główną w konkursie jest laptop, organizacjom wyróżnionym w konkursie wręczone zostaną aparaty fotograficzne.

Konkurs „Dobre Praktyki” organizowany jest w naszym mieście po raz siódmy. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, które zrealizowały zgłaszany do konkurs projekt.

2.Kategoria „Dobroczyńca Roku”(dla osoby fizycznej) – w ramach której nagrodzone zostanie społeczne zaangażowanieosób, które wspierają działalność organizacji pozarządowych, są ich członkami lub wolontariuszami, jak również osób, które same realizowały inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs organizowany jest w naszym mieście po raz drugi.

3.   Kategoria „Darczyńca Roku” (dla osoby prawnej) – w ramach którejnagrodzone zostaną zgłoszone do konkursu firmy, przedsiębiorstwa itp., które w swojej codziennej działalności nie zapominają o najbardziej potrzebujących tego miasta i wspierają swoją obywatelską postawą organizacje pozarządowe, a także zwykłych mieszkańców.

Konkurs organizowany jest w naszym mieście po raz pierwszy.

Kategorie konkursowe „Dobroczyńca Roku” i „Darczyńca Roku” mają znaczenie prestiżowe, laureaci zostaną nagrodzeni statuetkami i dyplomami.

Wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu, której posiedzenie zaplanowane jest w pierwszej połowie kwietnia br.

Najciekawsze projekty i inicjatywyzostaną zaprezentowane w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Miasta www.radom.pl. Informacje dot. rozstrzygnięcia konkursu będą podane do publicznej wiadomości w trakcie gali podsumowującej konkurs „RADOM OBYWATELSKI”. Uroczystość odbędzie  się  w Sali Kameralnej im. M. Fołtyn w Zespole Szkół Muzycznych im.
O. Kolberga w Radomiu, w dniu 17.04.2013 r. o godz. 13.00.

Zgłoszenia w wersji papierowej oraz elektronicznej, organizacje i inne podmiotypozarządowe mogą składać na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia29 marca 2013 r.  na adres:

Sekretariat Prezydenta Miasta Radomia
Urząd Miejski w Radomiu
26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30
cop@umradom.pl

z dopiskiem:   Konkurs „RADOM OBYWATELSKI”

PATRONAT HONOROWY: JEGO EKSCELENCJA KS. BP HENRYK TOMASIK BISKUP RADOMSKI

Każdy zgłoszony projekt zostanie przedstawiony mieszkańcom miasta (poprzez stronę miasta Radomia oraz lokalne media), dlatego warto załączyć zdjęcie, ewentualnie logo organizacji i przesłać je wraz z formularzem zgłoszeniowym na podany adres mailowy.

PATRONAT MEDIALNY:

Pliki do pobrania
Ostatnio dodane
KoronawirusBezpieczne Miejsca PracyPomoc dla szpitalaZapisy na bezpłatne usługiRadomski Informator KulturalnyJakość powietrza Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Magazyn Samorządowy TV