Aktualności

O śmieciach: tel. 36 20 900
15 kwietnia 2013

 

Telefon informacji w sprawie nowych zasad dotyczących gospodarki odpadami

Urząd Miejski uruchomił specjalny numer telefoniczny, dzwoniąc pod który można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami. Z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim można się kontaktować pod numerem 48 36 20 900.

Przypomnijmy, że zmiany w sposobie gospodarowania odpadami narzuca samorządom ustawa przygotowana przez rząd. Nowe prawo wchodzi w życie 1 lipca.

Nowe stawki, przyjete przez radnych miejskich, zapewniają ochronę budżetów domowych gospodarstw najbardziej tego potrzebujących, tzn. z jednej strony - gospodarstw jednoosobowych, z drugiej zaś -  rodzin wielodzietnych.

Niewątpliwie z punktu widzenia mieszkańców jedną z najistotniejszych kwestii jest wysokość opłat za odbiór śmieci.

Nowe stawki zostały przygotowane  w oparciu o analizę ekonomiczną,  a intencją władz miasta było jednocześnie dostosowanie ich do poziomu  akceptowalnego społecznie i uwzględniającego ochronę budżetów domowych gospodarstw najbardziej tego potrzebujących, tzn. z jednej strony - gospodarstw jednoosobowych, z drugiej zaś -  rodzin wielodzietnych.

Opłaty za odbiór śmieci będą naliczane od gospodarstwa domowego i zróżnicowane w zależności od powierzchni mieszkania.

Sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych będzie korzystny finansowo dla rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych, a także dla gospodarstw domowych zamieszkujących na małych powierzchniach. W ich przypadku ponoszone koszty praktycznie nie ulegną zmianie. Przykładowo, rodzina 4-osobowa, zajmująca mieszkanie o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, aktualnie płaci około 32 zł.  Rodzina 5-osobowa w takim samym mieszkaniu płaci dziś za odbiór śmieci 40 zł. Po 1 lipca opłata ta dla obu takich rodzin wyniesie po 30 zł, oczywiście jeśli będą segregować odpady.

Jednocześnie władze Radomia przewidują pomoc dla gospodarstw jednoosobowych w postaci możliwości zastosowania 50-procentowej dopłaty z budżetu gminy do kwoty ponoszonej opłaty za odbiór śmieci, co pozwoli na ochronę tych osób i zmniejszenie  ich obciążeń z tytułu gospodarki odpadami.

Przyjęte stawki promują selektywną zbiórkę odpadów.  Jeżeli odpady będą segregowane wstępnie przez mieszkańców,  stawki wyniosą:

18,00 zł  od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej  30 m2,

30,00 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 30 m2

jednak nie większej niż 70 m2 ,

40,00 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 70 m2.

Stawki za odbiór śmieci niesegregowanych kształtują się następująco:

24,00 zł  od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej  30 m2,

40,00 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 30 m2 , jednak nie większej niż 70 m2,

50,00 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 70 m2.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Na przełomie maja i czerwca ruszy budowa pierwszego odcinka trasy N-S. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na wykonanie prac.
więcej »
Air Show 2017Jakość powietrza Czerwiec - obchodySpółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyKarta Rodzina PlusRadomska Karta SenioraMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury