Aktualności

Budżet obywatelski 2015
23 stycznia 2014

Prezydent Andrzej Kosztowniak przedstawił już najważniejsze założenia budżetu obywatelskiego na przyszły rok.

- Mieszkańcy Radomia w ubiegłym roku, mając do czynienia z konstruowaniem budżetu obywatelskiego po raz pierwszy, pokazali swoją wielką dojrzałość obywatelską. Te bardzo pozytywne doświadczenia z pewnością znajdą swoje potwierdzenie i rozwinięcie podczas naszej tegorocznej wspólnej pracy nad budżetem obywatelskim 2015 – powiedział Prezydent Andrzej Kosztowniak, przedstawiając najważniejsze założenia kolejnego budżetu obywatelskiego.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski w 2015 roku będzie wynosiła 4 200 000 zł, czyli na każdy obszar przypadnie 700 000 zł. To sporo więcej niż w tym roku, gdy całość budżetu obywatelskiego zamykała się kwotą 3 mln zł, a każdy obszar miał do dyspozycji 500 tysięcy.

Prace nad budżetem obywatelskim są już szczegółowo zaplanowane i rozłożone w czasie.

Zaczynają się praktycznie za parę dni. Od 3 lutego do 7 marca trwać będzie składanie

przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2015. Miejsca składania formularzy z wnioskami są mieszkańcom już dobrze znane. To, podobnie jak poprzednio, Biuro Rady Miejskiej , Biuro Obsługi Mieszkańca, Centrum Komunikacji Społecznej, Centrum Organizacji Pozarządowych. Wnioski można będzie też przesłać droga elektroniczną, za pomocą Internetowego Systemu Głosowania w Budżecie Obywatelskim. Specjalny system to nowość,  wprowadzana w tym roku po raz pierwszy, a oparta na doświadczeniach z poprzedniego roku. 

Za pomocą tego systemu mieszkańcy będą mogli wypełnić formularze z wnioskami do budżetu obywatelskiego, załączając potrzebne pliki w różnych formatach. Autorzy wniosków będą mogli obserwować, na jakim etapie znajduje się ich projekt: czy jest w fazie weryfikacji, zaakceptowany bądź odrzucony.

Poza możliwością składania formularzy, system umożliwi nam,  po uprzedniej rejestracji,  również oddanie głosu na wybrane projekty.

Dane logowania będzie można wykorzystać w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego, przypadkowo zapomniane hasło będzie można odzyskać po uprzedniej weryfikacji tożsamości.

Po przeprowadzeniu procedury głosowania wszystkie głosy oddane tradycyjnie wraz z ewidencją głosujących zostaną wprowadzone do systemu, składając się na ostateczne wyniki.

12 maja zostanie podana do publicznej wiadomości lista projektów poddawanych pod głosowanie wraz z uzasadnieniem oraz projektów nie podlegających głosowaniu.

Od 19 maja do10 września będziemy głosować. Urny czekać na nas będą nie tylko w czterech stałych punktach, ale także w dodatkowo wyznaczonych miejscach oraz podczas imprez i wydarzeń miejskich.

Można będzie też oczywiście głosować drogą elektroniczną, za pomocą Internetowego Systemu Głosowania w Budżecie Obywatelskim.

10 października poznamy listę wygranych projektów, wybranych przez mieszkańców do realizacji.

Galeria
Ostatnio dodane