Aktualności

Sesja Rady Miejskiej
24 stycznia 2014

Poniedziałek 27 stycznia:  sesja Rady Miejskiej.

Początek godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9.

 

Porządek sesji:

1. Przyjęcie protokołu z 61. Sesji Rady Miejskiej w Radomiu.

2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.

4. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

2) gospodarowania nieruchomościami

3) wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Karta Rodzina Plus”

4) ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Radomia w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”

5) przyjęcia „Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2018”

6) zmiany uchwały Nr 638/2013 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko

7) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2013r.

8) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 472/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2013 rok oraz planów pracy na 2014 rok.

7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.

9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
W tym roku rozpocznie się budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Przetarg na realizację inwestycji został ogłoszony.
więcej »
Air Show 2017Jakość powietrza Czerwiec - obchodySpółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyKarta Rodzina PlusRadomska Karta SenioraMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury