Aktualności

Od bezpłatnego Internetu do inteligentnego miasta
23 kwietnia 2014

Pionierskim działaniom Radomia jako operatora Internetu  poświęcony jest obszerny artykuł w branżowym miesięczniku  informatyków i menedżerów technologii informatycznych w sektorze publicznym „IT w administracji”. Artykuł „Gminna sieć LTE”, którego autor od kilkunastu lat zajmuje się tematyką nowoczesnych technologii  teleinformatycznych, ukazał się w czwartym, kwietniowym numerze czasopisma.

Zobacz całość artykułu

Przypomnijmy, że chodzi o wybudowanie przez samorząd Radomia bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, która pozwala na korzystanie z Internetu 1500 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu. Zapewni  dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych osobom mniej zamożnym i niepełnosprawnym.

W przyszłości, tzn. po zakończeniu projektu, dzięki sieci LTE możliwe będzie usprawnienie obiegu informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, czy monitoringu miejskiego przy jednoczesnym redukowaniu kosztów administracyjnych. Powstała infrastruktura ma dawać możliwość uruchamiania usług charakterystycznych dla miast inteligentnych, gdzie obywatel i placówki pożytku publicznego tworzą swoistą strukturę, w której zawsze aktualna informacja wymieniana jest bez przeszkód, a dostęp do niej jest swobodny. W ten sposób zbudowana w Radomiu sieć LTE stanie się częścią tzw. inteligentnego miasta.

System LTE, w którym ma działać tworzona sieć, jest najnowszą technologią radiową na rynku światowym. Zdobywa ogromną popularność ze względu na swoje osiągi (przepływności) oraz dzięki zastosowaniu wielu nowinek technologicznych, które znacznie poprawiają pracę systemu względem wcześniejszych technologii (2G i 3G).

Głównym celem projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 1500 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 500 gospodarstw domowych objętych projektem zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że projekt zapewnia dostęp do Internetu uprawnionym  gospodarstwom domowym, ale poprzez zbudowanie i uruchomienie infrastruktury sieci bezprzewodowej wraz z wdrożonym systemem zarządzania tą siecią oraz systemem bezpieczeństwa sieci – a nie wykupie usługi dostępu do Internetu u zewnętrznego operatora. Dla możliwości świadczenia usługi gmina ubiegała się i otrzymała od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej status operatora telekomunikacyjnego. Postępowanie administracyjne w tym zakresie trwało ponad 6 miesięcy. Równie długotrwały był proces pozyskania odpowiedniej częstotliwości, w której będzie działała sieć. W związku z tą potrzebą Radom podpisał porozumienie z Powiatem Przysuskim, który posiadał rezerwację częstotliwości w zakresie 3600-3800 MHz.

Projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.  Wartość projektu to 10 149 100 złotych, w całości sfinansowane przez UE. 

Galeria
Pliki do pobrania
Ostatnio dodane