Aktualności

Radom miastem cyfrowych innowacji
21 listopada 2014

Radom wdrożył pionierski dla sektora publicznego projekt związany z dostarczeniem bezpłatnego szerokopasmowego internetu dla 1500 gospodarstw domowych na terenie miasta. Władze miasta podsumowują projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w ramach którego powstała sieć eLTE.

 – Dzięki wdrożeniu najnowszych rozwiązań technologicznych będziemy w stanie skutecznie walczyć z cyfrowym wykluczeniem i usprawniać sieć telekomunikacyjną w całym mieście. W dobie powszechnej informatyzacji dostęp do szerokopasmowego Internetu jest niezbędnym czynnikiem warunkującym szybki rozwój i sprawne zarządzanie. Wierzymy, że projekt przyniesie wymierne korzyści wszystkim mieszkańcom naszego miasta - powiedział Prezydent  Radomia Andrzej Kosztowniak.

Obejrzyj krótki film o projekcie>>

Przypomnijmy, że chodzi o wybudowanie przez samorząd Radomia bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, która pozwala na korzystanie z Internetu 1500 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Projekt przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu. Zapewnia  dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych osobom mniej zamożnym oraz niepełnosprawnym, którzy stanowią około 70 procent jego beneficjentów.

 

Warto zauważyć, że w ramach projektu 500 gospodarstw domowych, oprócz darmowego dostępu do internetu, otrzymało także bezpłatnie komputery, z których 43 są wyposażone w oprogramowanie i sprzęt uwzględniające specyficzne potrzeby związane z niepełnosprawnością użytkowników.

Znaczenie projektu realizowanego przez Urząd Miejski  na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym docenione zostało przez Fundację Widzialni, która przekazała symboliczne statuetki Prezydentowi Miasta oraz odpowiedzialnemu za wdrożenie projektowu dyrektorowi Wydziału Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim Marcinowi Majewskiemu. 

Na projekt, którego wartość przekracza 10 mln zł, Urząd Miejski pozyskał pełne finansowanie ze środków  Unii Europejskiej.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że projekt zapewnił dostęp do Internetu uprawnionym  gospodarstwom domowym poprzez zbudowanie i uruchomienie infrastruktury sieci bezprzewodowej wraz z wdrożonym systemem zarządzania tą siecią oraz systemem bezpieczeństwa sieci – a nie wykup usługi dostępu do Internetu u zewnętrznego operatora. Dla możliwości świadczenia usługi gmina otrzymała od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej status operatora telekomunikacyjnego.

W przyszłości, tzn. po zakończeniu projektu, dzięki sieci LTE wybudowanej w Radomiu przy wykorzystaniu technologii  firmy Huawei, możliwe będzie usprawnienie obiegu informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, czy monitoringu miejskiego przy jednoczesnym redukowaniu kosztów administracyjnych. Powstała infrastruktura ma dawać możliwość uruchamiania usług charakterystycznych dla miast inteligentnych, gdzie obywatel i placówki pożytku publicznego tworzą swoistą strukturę, w której zawsze aktualna informacja wymieniana jest bez przeszkód, a dostęp do niej jest swobodny. W ten sposób zbudowana w Radomiu sieć LTE stanie się częścią tzw. inteligentnego miasta.

Projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.  Wartość projektu to 10 149 100 złotych, w całości sfinansowane przez UE. 

Galeria
Ostatnio dodane