Aktualności

Radom szerokopasmowy
14 października 2015

Realizowany w Radomiu projekt związany z udostępnieniem bezpłatnego internetu dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym prezentowany był jako przykład najlepszych praktyk  dotyczących projektów sieciowych podczas konferencji Broader Way Forum 2015. Konferencja, zorganizowana przez Huawei Polska, odbyła się w Krakowie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz operatorów telekomunikacyjnych. Radom był jedyną jednostką samorządową reprezentowaną podczas tej konferencji, poświęconej dyskusji o sposobach realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego.

- Było to dla nas ważne wydarzenie, bo gronie przedstawicieli profesjonalnych firm mogliśmy zaprezentować stworzoną w Radomiu, najnowocześniejszą w Polsce sieć radiową LTE. Pod tym względem jesteśmy pionierskim miastem – mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski.

Celem radomskiego projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 1500 gospodarstwom domowym z terenu Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ponadto 500 gospodarstw domowych objętych projektem zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu, dla jego uczestników, zostały zorganizowane również szkolenia z zakresu obsługi uruchomionego łącza, podstaw komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania. Dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się, zorganizowane zostały się szkolenia indywidualne w domach.

Projekt, którego wartość przekracza 9 milionów, został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Unikalne, na tle innych gmin, w naszych działaniach jest to, że na potrzeby projektu w mieście wybudowana została  infrastruktura sieci bezprzewodowej. Oznacza to, że Gmina Miasta Radom otrzymała status operatora telekomunikacyjnego, tak jak znane wszystkim duże firmy teleinformatyczne. Wymagało to wielu działań, zarówno formalnych, np. zgody prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak i technicznych – od fazy koncepcyjnej aż po samą budowę infrastruktury wraz z 10 stacjami bazowymi.  Wybudowana sieć szerokopasmowa ma w przyszłości przynieść miastu i jego mieszkańcom nie tylko korzyści społeczne, ale i technologiczne możliwości rozwoju. Urząd już planuje, jak wykorzystać powstałą infrastrukturę do koncepcji tzw. miasta inteligentnego, w którym funkcjonowałyby zintegrowane systemy transportu, monitoringu ulic, sterowania sygnalizacją świetlną czy infomaty – punkty informacji elektronicznej.

Galeria
Ostatnio dodane