Aktualności

Internet bezpłatny i wzorcowy
12 listopada 2015

Radomski projekt  pod nazwą „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”  wskazywany jest jako wzorcowy na  internetowej stronie rządowej instytucji Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

- To dla nas duże wyróżnienie, zwłaszcza że jest to ocena ze strony tak renomowanej, specjalistycznej  instytucji – mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski, któremu podlega Wydział Teleinformatyczny Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za realizację projektu.

To kolejne potwierdzenie wartości radomskiego pomysłu na ułatwienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Przed miesiącem projekt ten prezentowany był jako przykład najlepszych praktyk  dotyczących projektów sieciowych podczas konferencji Broader Way Forum 2015. Konferencja, zorganizowana przez Huawei Polska, odbyła się w Krakowie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz operatorów telekomunikacyjnych. Radom był jedyną jednostką samorządową reprezentowaną podczas tej konferencji, poświęconej dyskusji o sposobach realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego.

- Na forum, w gronie przedstawicieli profesjonalnych firm mogliśmy zaprezentować stworzoną w Radomiu, najnowocześniejszą w Polsce sieć radiową LTE. Pod tym względem jesteśmy pionierskim miastem – oświadcza sekretarz miasta Rafał Czajkowski.

Przypomnijmy także, że nowatorskim działaniom Radomia jako operatora internetu  poświęcony był  obszerny artykuł w branżowym miesięczniku  informatyków i menedżerów technologii informatycznych w sektorze publicznym „IT w administracji”. Artykuł „Gminna sieć LTE”, którego autor od kilkunastu lat zajmuje się tematyką nowoczesnych technologii  teleinformatycznych, ukazał się w czwartym, kwietniowym numerze czasopisma.

Celem radomskiego projektu jest zapewnienie dostępu do internetu 1500 gospodarstwom domowym z terenu Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ponadto 500 gospodarstw domowych objętych projektem zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu, dla jego uczestników, zostały zorganizowane również szkolenia z zakresu obsługi uruchomionego łącza, podstaw komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania. Dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się, zorganizowane zostały się szkolenia indywidualne w domach.

- Unikalne, na tle innych gmin, w naszych działaniach jest to, że na potrzeby projektu w mieście wybudowana została  infrastruktura sieci bezprzewodowej – wyjaśnia sekretarz Czajkowski.  Oznacza to, że Gmina Miasta Radom otrzymała status operatora telekomunikacyjnego, tak jak znane wszystkim duże firmy teleinformatyczne. Wymagało to wielu działań, zarówno formalnych, np. zgody prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak i technicznych – od fazy koncepcyjnej aż po samą budowę infrastruktury wraz z 10 stacjami bazowymi.  Wybudowana sieć szerokopasmowa może w przyszłości przynieść miastu i jego mieszkańcom nie tylko korzyści społeczne, ale i technologiczne możliwości rozwoju. Urząd już planuje, jak po zakończeniu projektu  wykorzystać powstałą infrastrukturę.  Jedną z możliwości jest koncepcja tzw. miasta inteligentnego, w którym funkcjonowałyby zintegrowane systemy transportu, monitoringu ulic, sterowania sygnalizacją świetlną czy infomaty – punkty informacji elektronicznej.

Projekt, którego wartość wynosi 10 149 100 złotych, w całości sfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobacz także
Ostatnio dodane