Aktualności

Przerwy techniczne
19 stycznia 2016

Około tygodnia potrwać mogą przerwy w dostawie bezpłatnego internetu miejskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przyczyna: aktualizacja oprogramowania sieci

Biuro projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" informuje, iż od  20 stycznia rozpoczną się prace dotyczące aktualizacji oprogramowania na urządzeniach sieciowych wchodzących w skład radomskiej infrastruktury sieci LTE.

W trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych na poszczególnych nadajnikach mogą występować przerwy w dostępie do Internetu u odbiorców korzystających z danej stacji bazowej. Planowany czas prac konfiguracyjnych oraz możliwości wystąpienia przerw w świadczeniu usługi wynosi około 1 tygodnia.  

Aktualne informacje na temat projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" -  na stronie http://www.ewc.umradom.pl/

Ostatnio dodane