Aktualności

Jubileusz PSP 9
6 października 2016

W roku 2016 mija 35 lat od powstania Szkoły Podstawowej Nr 9 na radomskim Ustroniu.

Uroczystości związane z tym jubileuszem odbędą się 7 października w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Sandomierskiej 19. Obchody rozpocznie msza święta o godz. 10.00 w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Apostołów. Następnie o godz. 11:30 w budynku szkoły odbędzie się część oficjalna uroczystości- spotkanie zaproszonych gości i społeczności szkolnej. Będzie to  okazja do przypomnienia historii i tradycji szkoły, podsumowania pracy i dotychczasowych osiągnięć,  spotkań i wspomnień absolwentów.

Szkoła Podstawowa nr 9 przy ulicy Sandomierskiej 19 została oddana do użytku społecznego w sierpniu 1981 roku. Była to niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców osiedla "Ustronie".

Zanim nastąpił ten długo oczekiwany przez społeczność osiedlową moment, minęło wiele miesięcy żmudnej pracy pani dyrektor mgr Wandy Jabłońskiej, która swój urząd sprawowała już od września 1980 roku i w ciągu całego roku szkolnego czuwała  nad sprawnym przebiegiem budowy nowej placówki oraz jej sukcesywnym wyposażaniem. 1 września 1981szkoła była przygotowana na przyjęcie uczniów.                

W budynku przeznaczonym dla 800 uczniów naukę rozpoczęło 1255. W 22 salach lekcyjnych należało zmieścić 51 oddziałów co sprawiło, że zajęcia rozpoczynały się o 7.10, a kończyły późnym popołudniem o godzinie 17.45, w systemie dwuzmianowym. Odbywały się przez sześć dni w tygodniu, mimo że wówczas obowiązywał 5-dniowy tydzień pracy. Poza tym trwała jeszcze budowa sali gimnastycznej, szkoła nie posiadała telefonu, nie udało się uruchomić kuchni ani wyposażyć gabinetu lekarskiego i stomatologicznego. Mimo wielu obciążeń i trudności, w "dziewiątce" panowała miła, pełna życzliwości atmosfera.

W roku 1996 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu obchodziła jubileusz 15-lecia. Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i młodzież podjęła decyzję o nadaniu szkole imienia i ufundowaniu sztandaru. Aby podtrzymać tradycje starej, nieistniejącej już od ponad 20 lat szkoły nr 9, która mieściła się przy ulicy Niedziałkowskiego 26, zdecydowano, iż Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 znajdująca się przy ulicy Sandomierskiej 19 będzie nosiła imię Henryka Sienkiewicza.

W bieżącym roku szkolnym w PSP 9 funkcjonują 32 oddziały (w tym 4 oddziały przedszkolne), do których uczęszcza 800 uczniów, zatrudnionych jest 64 nauczycieli.

Ostatnio dodane