Aktualności

Spółka RADPEC rozpoczyna realizację dwóch projektów inwestycyjnych
12 września 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Radpec" S.A. w Radomiu wyraziło zgodę na rozpoczęcie realizacji dwóch projektów inwestycyjnych w ramach programu rozwojowego "Radpec 2023+".

Pierwszy projekt dotyczy budowy bloku kogeneracyjnego w oparciu o dwa węglowe kotły parowe i jeden parowy kocioł opalany RDF-em pracujących na wspólną turbinę. Inwestycja realizowana będzie na terenie Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej w Radomiu.

Drugi projekt natomiast obejmuje modernizację istniejących źródeł ciepła w zakresie ograniczenia emisji do poziomów określonych w Konkluzjach BAT

- Inwestycje podjęte w ramach Programu "Radpec 2023+" umożliwią podniesienie bezpieczeństwa i zapewnią stabilność dostaw ciepła dla mieszkańców Radomia po jak najniższej cenie. Naszym celem jest wytwarzanie ciepła energetycznie efektywnego oraz sprzyjającego środowisku naturalnemu - wyjaśnia dr inż. Krzysztof Zborowski, prezes Radpec SA.

Spełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska jest warunkiem koniecznym dla możliwości pracy instalacji. Instalacje niespełniające nowych norm związanych z emisją zanieczyszeń nie otrzymają pozwolenia zintegrowanego i w związku z powyższym ich eksploatacja nie będzie możliwa pod względem formalno-prawnym. W związku z tym istniejący majątek wytwórczy RADPEC musi zostać zmodernizowany poprzez dobudowę instalacji oczyszczenia spalin dla każdego z kotów, obniżającą poziomy emisji tlenków siarki, tlenków azotu, ilości pyłu oraz chlorków, fluorków i rtęci.

- Dzięki budowie nowego źródła kogeneracyjnego, produkującego w skojarzeniu ciepło oraz energię elektryczną, ograniczone zostaną do niezbędnego minimum modernizacje na istniejącym majątku, wymuszane przez regulacje prawne, ale powodujące wzrost kosztów w późniejszej eksploatacji, wpływając tym samym na wzrost cen ciepła - dodaje Krzysztof Zborowski.

Możliwość spalania paliwa alternatywnego RDF w jednym z kotłów wpłynie także na poprawę gospodarki odpadami w Radomiu. Dzięki realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programu "Radpec 2023+" spółka uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego, z czego oczywiście wynikają znaczne korzyści.

- Po pierwsze to uzyskanie możliwości korzystania z pomocowych środków unijnych i krajowych na modernizację sieci węzłów cieplnych. Po drugie to wzrost atrakcyjności ciepła sieciowego jako źródła zaopatrzenia w ciepło dla nowobudowanych obiektów. Po trzecie to uzyskanie dominującej pozycji systemu ciepłowniczego na rynku. I po czwarte wreszcie, to zwolnienie Radpec S.A. z obowiązku pierwszeństwa zakupu ciepła z zewnętrznych źródeł OZE - wylicza prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Unia Europejska dofinansuje zakup nowych autobusów, budowę ścieżek rowerowych i innych zadań związanych z transportem. Przyznana dotacja wynosi ponad 50 mln zł.
więcej »
Air Show 2018Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyKarta Rodzina PlusRadomska Karta SenioraMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury
Przegląd mediów
Radio Plus Radom | 2018-07-10