Aktualności

Budżet miasta uchwalony
30 stycznia 2018

- Dobrze, że mamy budżet, ale wprowadzone zmiany cofają niektóre projekty o wiele lat - powiedział po uchwaleniu budżetu Radomia prezydent Radosław Witkowski. Decyzją radnych PiS, SLD oraz niezrzeszonych, z planu wydatków zostało wykreślonych wiele zadań, proponowanych przez prezydenta. Radosław Witkowski zapowiedział jednak, że nie zrezygnuje ze starań o ich realizację.

Opozycyjna większość wykreśliła z budżetu budowę dróg wokół nowej hali i stadionu, przebudowę parkingu przed szpitalem przy ulicy Tochtermana oraz okroiła pieniądze przeznaczone na rewitalizację parków, co oznacza, że może nie zostać odnowiony park na Obozisku. Radni zdecydowali też o zmianie kształtu Radomskiego Programu Drogowego. Zamiast proponowanego asfaltowania 68 ulic gruntowych, zatwierdzili listę zaledwie kilkunastu ulic, w tym kilku posiadających już utwardzoną nawierzchnię lub takich, na których swoje prace planują wkrótce Wodociągi Miejskie.

Skutkami przyjętych poprawek będzie też ograniczenie wydatków na organizację m.in. obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i kolejnej rocznicy Radomskiego Czerwca. Mniej pieniędzy będzie też na wspieranie klubów sportowych oraz na wydarzenia kulturalne, takie jak Dni Radomia czy Festiwal Artystów Ulicznych. Nie będzie również możliwy zakup wyposażenia remontowanej kamienicy Deskurów, która zgodnie z wolą radnych ma być siedzibą Instytutu Miejskiego. Radni PiS, SLD i niezrzeszeni postanowili  też zmniejszyć wydatki na oświetlenie ulic, odśnieżanie, koszenie traw i sprzątanie miasta.

- Uważam, że budżet, który złożyłem 15 listopada to budżet kontynuacji zmian, jakie się naszym mieszkańcom należą. Państwo przyjęli go z daleko idącymi zmianami, które cofają niektóre projekty o wiele lat. W przypadku parku Obozisko wręcz obdarliście z marzeń mieszkańców tej dzielnicy, która zasługuje na rewitalizację. Myślę jednak, że nic się nie kończy, lecz wszystko się zaczyna. Gwarantuję, że wszystkie te inwestycje, które dzisiaj tak precyzyjnie wykreśliliście, wszystkie marzenia, które wydarliście naszym mieszkańcom, wrócą do was wkrótce. Nie wyobrażam sobie, że zatrzymamy zmiany. Po raz kolejny będą państwo mogli pochylić się nad projektem parku na Obozisku, czy nad tymi 68 ulicami, które muszą być utwardzone w ramach programu drogowego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że my będziemy gotowi zmieniać Radom, a państwo będziecie gotowi, by powrócić do tego stanu marazmu, który był w latach 2010-2014 - powiedział po głosowaniu prezydent Radosław Witkowski. Podkreślił jednocześnie, że wprowadzona do budżetu kwota 7 milionów złotych na budowę centrum rehabilitacji nie rozwiązuje problemu. To bowiem inwestycja, na którą potrzeba około 60 milionów, dlatego niezbędne będzie pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Największe inwestycje, które pozostały w tegorocznym budżecie miasta to m.in. budowa trasy N-S, przebudowa alei Wojska Polskiego, dokończenie remontów kamienicy Deskurów i ratusza, remont Placu Jagiellońskiego, budowa żłobka przy ulicy Michałowskiej i przedszkola przy Kilińskiego, przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań: Wernera-Mireckiego-Szarych Szeregów i Mieszka I-Królowej Jadwigi-Brzustowska, a także inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i Pogotowiu Ratunkowym.

Galeria
Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Zmienią się zasady przygotowywania Budżetu Obywatelskiego. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty.
więcej »
Obchody stulecia odzyskania niepodległościCzerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury