Aktualności

O Radomiu w Kanadzie
28 maja 2012

 

Symboliczny czek na kwotę 100 000 CAD  od kanadyjskiej Fundacji Polish Orphans Charity na pomoc charytatywną w bieżącym roku dla dzieci odebrał w Toronto Przewodniczący Kapituły Stypendialnej Fundacji Krzysztof Gajewski. Na pomoc uzdolnionym dzieciom z Radomia trafiło 20 000 CAD.

Krzysztof Gajewski złożył Prezydentowi Radomia  sprawozdanie z pobytu w Kanadzie w dniach 19 kwietnia – 7 maja.

W Toronto, gdzie mieści się  siedziba Fundacji  Polish Orphans Charity, 21 kwietnia Przewodniczący Kapituły Stypendialnej Fundacji wziął udział w XII Dorocznym Balu Polonii Kanadyjskiej w Hotelu Royal York Toronto. Podczas balu, jako reprezentant miasta Radom oraz wszystkich obdarowanych, odebrał symboliczny czek na kwotę 100 000 CAD. Na taką kwotę opiewa tegoroczna  pomoc charytatywna Fundacji dla uzdolnionych artystycznie dzieci.

Podczas balu prezentowana była w Holu Sali Bankietowej wystawa prac dzieci z Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu, będących stypendystami fundacji. Wystawiony był również na widok publiczny dar Prezydenta Radomia – obraz przedstawiający Resursę Obywatelską oraz wydawnictwa książkowe poświęcone Radomiowi.

Obraz został przekazany Prezes Fundacji dr Ryszardzie Russ, a wydawnictwa i jedna z prac stypendysty z Radomia  - Konsulowi Generalnemu  Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto Markowi Ciesielczukowi. Konsul Ciesielczuk zapewnił, że praca ta zostanie wystawiona na terenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto.

Podczas balu Krzysztof Gajewski przeprowadził rozmowy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie Zenonem Kosiniak – Kamyszem oraz Prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresą Berezowski.

22 kwietnia reprezentant Radomia spotkał się z Zarządem Koła Mississauga Związku Polaków w Kanadzie. Spotkanie odbyło się w Domu Polonii w Mississauga. Podczas spotkania Krzysztof Gajewski wygłosił prelekcję na temat opieki nad sierotami i dziećmi uzdolnionymi na terenie miasta Radomia oraz o współpracy miasta Radomia z fundacją Polish Orphans Charity na przestrzeni lat 2004 – 2012. Spotkanie prowadził Prezes Związku Polaków
w Kanadzie okręg Missisauga Henryk Kaliszewski.

23 kwietnia Przewodniczący Kapituły Stypendialnej spotkał się z Prezes Fundacji dr Ryszardą Russ i złożył na jej ręce sprawozdanie z wydatkowania przez Miasto Radom przekazanych przez fundację 20 000 CAD na stypendia artystyczne dla radomskich uczniów.

Podczas balu Krzysztof Gajewski udzielił kilku wywiadów dla prasy polonijnej w Kanadzie, jak również dla Telewizji Omnia z Toronto. Został również zaproszony do nowej siedziby najstarszej i największej gazety polonijnej „Związkowiec”. Podczas wizyty w redakcji udzielił redaktorowi naczelnemu „Związkowca” Stanisławowi Stolarczykowi bardzo długiego wywiadu na temat działalności fundacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Radomiem.

5 maja odbyło się spotkanie Zarządu Fundacji, gdzie Przewodniczący Kapituły Stypendialnej Krzysztof Gajewski otrzymał od zebranych pełne poparcie dla działalności Fundacji w Radomiu oraz zapewnienie o dalszym promowaniu Radomia i współpracy z miastem w latach przyszłych. Jednomyślnie zostało też przyjęte sprawozdanie finansowe przedłożone przez Gminę Miasta Radomia.

6 maja Krzysztof Gajewski spotkał się z Prezesem Związku Polaków w Kanadzie Robertem Zawieruchą.

- Jestem przekonany, że współpraca Gminy Miasta Radomia i Fundacji Polish Orphans Charity z Toronto będzie w latach przyszłych przebiegała wzorowo i będzie przynosić wymierne korzyści dla najbardziej potrzebujących pomocy dzieci, którym życie dało dar uzdolnienia artystycznego, a poskąpiło środków na ich rozwój artystyczny – mówi Krzysztof Gajewski, w imieniu własnym oraz Zarządu Fundacji  Polish Orphans Charity z Toronto dodając podziękowania Prezydentowi Radomia i pracownikom Urzędu Miejskiego za współpracę przy edycji stypendiów w roku 2011 i wyrażając nadzieję,  że równie dobrze współpraca ta przebiegać będzie w roku 2012 i latach przyszłych. 

Galeria
Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Rozpoczął się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
więcej »
Czerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury