Aktualności

Program rewitalizacji uchwalony
29 sierpnia 2016

Rada Miejska przyjęła „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”. Jest to dokument, w którym w oparciu o szczegółową analizę problemów społecznych, gospodarczych i technicznych w mieście, wyznaczono obszar rewitalizacji. Obejmuje on całe śródmieście wraz z miastem kazimierzowskim. W programie znalazły się przedsięwzięcia planowane zarówno przez miasto, jak i partnerów zewnętrznych, w tym właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Wśród projektów samorządu są m.in. modernizacja i zagospodarowanie zespołu kamienic Deskurów wraz z płytą Rynku oraz remont ratusza. Spółka Rewitalizacja oraz prywatni właściciele planują z kolei remonty kamienic, z których część będzie mogła służyć celom społecznym. Poza terenem miasta kazimierzowskiego planowana jest natomiast modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Uchwalony przez radnych program rewitalizacji przewiduje także szereg działań społecznych dotyczących m.in. aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji, edukacji i kultury.

Uchwalenie nowego programu było konieczne, by móc ubiegać się o wpis do wykazu programów rewitalizacji  prowadzonego przez samorząd województwa, a w konsekwencji startować w konkursach o unijne pieniądze na rewitalizację. Pierwsze z nich zapowiadane są jesień bieżącego roku.

Ostatnio dodane
Temat tygodnia
Na placu Corazziego wciąż płoną znicze upamiętniające tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
więcej »
Obchody stulecia odzyskania niepodległościCzerwiec - obchodyJakość powietrza Spółki gminneNowoczesne e-usługi dla mieszkańców RadomiaTV internetowaZałątw sprawęInteraktywna mapaSISMSKomunikacjaInterwencje drogoweUrzędyMarka RadomRadomski Informator KulturalnyRadomski Magazyn Samorządowy TVstrefa kultury