Strategia Rozwoju Miasta

"Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020" została przyjęta przez Radę Miejską w Radomiu w dniu 25 sierpnia 2008 r. Dokument przygotowała we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu i Radą Miejską w Radomiu firma WYG International.

Obecnie nadzór nad realizacją Strategii sprawuje Wydział Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Poniżej znajdziecie Państwo Uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 oraz pełny tekst przyjętego dokumentu.