Organizacje skupiające przedsiębiorców

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
 ul. Rwańska 7, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 384 56 60
Business Centre Club
 Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
 tel.: (+48) 22 625 30 37, 825 96 04
Loża Radomska
 ul. Tytoniowa 2/6, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 822 82 80, 822 85 20
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
 ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 83 85
Stowarzyszenie Kupców Polskich
 ul. Traugutta 61, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 62 43
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
 ul. Kościuszki 1 pok. 109, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 360 00 45