Przegląd mediów

Co za dzień 12 czerwca 2020
Region radomski w czołówce pozyskiwania środków w ramach RPO WM

Radom i region radomski w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pozyskał 650 mln zł, a to dopiero 91 proc. przekazanych środków. Taka kwota stawia region i miasto w czołówce jeśli chodzi o aktywne pozyskiwanie funduszy.