Przegląd mediów

Mój Radom 15 października 2020
Pieniądze z UE na kształcenie zawodowe trafią do „budowlanki” i PSP nr 20

Radom otrzymał ponad 2 mln zł od samorządu województwa na zrealizowanie projektu pt. „Zawodowy krok w przyszłość”,  którego celem jest wsparcie kształcenia zawodowego. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.