Dostawcy mediów

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" SA
 ul. Żelazna 7, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 384 69 41, 48 384 69 42, 48 384 69 43, 48 384 69 44, 48 384 69 45
PGE Obrót SA Biuro Obsługi Klienta w Radomiu
 ul. Średnia 49, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 42 222 22 22
Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem
 ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 332 41 00
P.P.U.H. "RadKom" Sp. z o.o.
 ul. Witosa 76, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 333 23 24
"SITA" Radom Sp. z o.o.
 ul. Witosa 76, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 92 26
Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych "Almax" Sp. z o.o.
 ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 88 42
"Telekomunikacja Polska" SA
 Plac Konstytucji 3 Maja 2, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 369 02 69, 48 369 01 69
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o.
 ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 383 15 00